Menu

AUDIOS

34 Khitab e Juma [23 Sep 2005] ( 17 Shaban ul Muazam 1426 H] خطاب جمعہ 2005 23 ستمبر
  Sep 24, 2005     MP3     1:19     9.11 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
33 Khitab e Juma [16 Sep 2005] ( 11 Shaban ul Muazam 1426 H] خطاب جمعہ 2005 16 ستمبر
  Sep 24, 2005     MP3     1:19     9.15 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
32 Khitab e Juma [09 Sep 2005] ( 04 Shaban ul Muazam 1426 H] خطاب جمعہ 2005 9 ستمبر
  Sep 24, 2005     MP3     0:50     5.72 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
31 Khitab e Juma [02 Sep 2005] ( 28 Rajab ul Murajab 1426 H] خطاب جمعہ 2005 2 ستمبر
  Sep 24, 2005     MP3     1:17     8.85 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
52 Khitab e Juma [30 Dec 2005] ( 27 Ziqad 1426 H] خطاب جمعہ 2005 30 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:16:24     10.87 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
50 Khitab e Juma [16 Dec 2005] ( 13 Ziqad 1426 H] خطاب جمعہ 2005 16 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:08:35     7.85 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
49 Khitab e Juma [09 Dec 2005] ( 06 Ziqad 1426 h] خطاب جمعہ 2005 9 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:26:26     9.89 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
48 Khitab e Juma [02 Dec 2005] ( 29 Shawal 1426 H] خطاب جمعہ 2005 2 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:05:11     7.46 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
47 Khitab e Juma [25 Nov 2005] ( 22 Shawal 1426 h] خطاب جمعہ 2005 25 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:24:14     9.64 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
46 Khitab e Juma [18 Nov 2005] ( 15 Shawal 1426 h] خطاب جمعہ 2005 18 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:18:41     9.01 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
45 Khitab e Juma [11 Nov 2005] ( 08 Shawal 1426 H] خطاب جمعہ 2005 11 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:17:30     8.87 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
44 Khitab e Juma [04 Nov 2005] ( 01 Shawal 1426h] خطاب جمعہ 2005 4 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:57:20     6.56 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
43 Khitab e Juma [28 Oct 2005] ( 23 Ramdan 1426 h] خطاب جمعہ 2005 28 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:14:26     8.52 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
42 Khitab e Juma [21 Oct 2005] ( 16 Ramazan 1426 H] خطاب جمعہ 2005 21 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:01:48     10.61 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
41 Khitab e Juma [14 Oct 2005] ( 09 Ramazan 1426 H] خطاب جمعہ 2005 14 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:48:28     11.09 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
40 Khitab e Juma [07 Oct 2005] ( 02 Ramzan 1426 h] خطاب جمعہ 2005 7 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:12:33     9.28 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
39 Khitab e Juma [30 Sep 2005] ( 25 Shaban 1426 h] خطاب جمعہ 2005 30 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:03:46     7.30 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
38 Khitab e Juma [23 Sep 2005] ( 18 Shaban 1426 H] خطاب جمعہ 2005 23 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:20:44     9.24 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
37 Khitab e Juma [16 Sep 2005] ( 11 Shaban 1426 H] خطاب جمعہ 2005 16 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:20:53     11.51 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
36 Khitab e Juma [09 Sep 2005] ( 04 Shaban 1426 h] خطاب جمعہ 2005 9 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:07:59     7.78 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
35 Khitab e Juma [02 Sep 2005] ( 28 Rajab 1426 h] خطاب جمعہ 2005 2 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:13:55     8.46 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
30 Khitab e Juma [29 Jul 2005] ( 22 JamadiuSani 1426 h] خطاب جمعہ 2005 29 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:09     9.06 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
29 Khitab e Juma [22 Jul 2005] ( 15 Jamadiu Sani 1426 h] خطاب جمعہ 2005 22 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     00:58:29     6.69 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
28 Khitab e Juma [15 Jul 2005] ( 08 Jamadiu Sani 1426 h] خطاب جمعہ 2005 15 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:09:17     7.93 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
27 Khitab e Juma [08 Jul 2005] ( 29 Jamadiul Awal 1426 h] خطاب جمعہ 2005 8 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:21:13     9.30 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
26 Khitab e Juma [01 Jul 2005] ( 22 Jamadiul Awal 1426 h] خطاب جمعہ 2005 1 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:18:09     9.99 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
25 Khitab e Juma [24 Jun 2005] ( 15 Jamadiul Awal 1426 h] خطاب جمعہ 2005 24 جون
  Sep 29, 2008     MP3     00:55:03     6.30 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 Khitab e Juma [17 Jun 2005] ( 09 Jamadiul Awal 1426 h] خطاب جمعہ 2005 17 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:22:01     10.48 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 Khitab e Juma [10 Jun 2005] ( 02 Jamadiul Awal 1426 h] خطاب جمعہ 2005 10 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:44     9.13 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
22 Khitab e Juma [03 Jun 2005] ( 25 Rabiu Sani 1426 h] خطاب جمعہ 2005 3 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:12:13     8.27 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 Khitab e Juma [27 May 2005] ( 18 Rabiu Sani 1426 h] خطاب جمعہ 2005 27 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:10:23     8.05 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 Khitab e Juma [20 May 2005] ( 11 Rabiu Sani 1426 h] خطاب جمعہ 2005 20 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:11:45     8.21 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
19 Khitab e Juma [13 May 2005] ( 04 Rabiu Sani 1426 h] خطاب جمعہ 2005 13 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:30:43     10.38 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
18 Khitab e Juma [06 May 2005] ( 29 Rabiul Awal 1426 h] خطاب جمعہ 2005 6 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:05:17     7.47 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 Khitab e Juma [29 Apr 2005] ( 22 Rabiul Awal 1426 h] خطاب جمعہ 2005 29 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:04:55     7.43 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
16 Khitab e Juma [22 Apr 2005] ( 12 Rabiul Awal 1426 H] خطاب جمعہ 2005 22 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:26:06     9.86 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
15 Khitab e Juma [15 Apr 2005] ( 05 Rabiul Awal 1426 H] خطاب جمعہ 2005 15 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:21:13     9.30 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
14 Khitab e Juma [08 Apr 2005] ( 28 Safar 1426 H] خطاب جمعہ 2005 8 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:14:44     8.55 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
13 Khitab e Juma [01 Apr 2005] ( 21 Safar 1426 h] خطاب جمعہ 2005 1 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:26:26     9.89 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
12 Khitab e Juma [25 Mar 2005] ( 14 Safar 1426 h] خطاب جمعہ 2005 25 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:38:43     11.30 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
11 Khitab e Juma [18 Mar 2005] ( 07 Safar 1426 h] خطاب جمعہ 2005 18 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:23:13     9.52 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 Khitab e Juma [11 Mar 2005] ( 29 Muharam 1426 h] خطاب جمعہ 2005 11 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:27:17     9.99 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 Khitab e Juma [04 Mar 2005] ( 22 Muharam 1426 h] خطاب جمعہ 2005 4 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:31:25     10.46 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 Khitab e Juma [25 Feb 2005] ( 15 Muharam 1426 h] خطاب جمعہ 2005 25 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:12:15     8.27 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 Khitab e Juma [18 Feb 2005] ( 08 Muharam 1426 h] خطاب جمعہ 2005 18 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:27:37     10.03 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 Khitab e Juma [11 Feb 2005] ( 01 Muharam 1426 h] خطاب جمعہ 2005 11 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     00:52:18     5.99 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
05 Khitab e Juma [04 Feb 2005] ( 24 Zil haj 1425H] خطاب جمعہ 2005 4 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:10:16     10.00 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 Khitab e Juma [28 Jan 2005] ( 17 Zil Haj 1426 h] خطاب جمعہ 2005 28 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:20:49     9.25 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
03 Khitab e Juma [21 Jan 2005] ( 10 Zil Haj 1425 h] خطاب جمعہ 2005 21 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:08:48     7.87 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02 Khitab e Juma [14 Jan 2005] ( 03 Zil Haj 1425H] خطاب جمعہ 2005 14 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:13:59     10.53 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
01 Khitab e Juma [07 Jan 2005] ( 25 Ziqad 1425 h] خطاب جمعہ 2005 7 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:14:58     8.58 MB      Khitab -e- Jummah 2005     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)