Menu

AUDIOS

Bayan Eid ul Azha[28 NOV 2009] بیان عید الاضحیٰ 28 نومبر 2009
  Nov 30, 2009     MP3     0:40     4.59 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
Bayan Eid-ul-Adha, 10 Zil Hajjah 1432 Hijri, 07-Nov-2011 بیان عید الاضحٰی ، 10 ذی الحجہ 1432ھ بمطابق 07 نومبر 2011
  Nov 14, 2011     MP3     0:35     8.12 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
047 Khitab e Juma [23 Nov 2007] (12 Zaiqadah 1428) خطاب جمعہ 2007 23 نومبر
  Nov 23, 2007     MP3     01:20     9.14 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
048 Khitab e Juma [30 Nov 2007] (19 Zaiqadah 1428) خطاب جمعہ 2007 30 نومبر
  Nov 30, 2007     MP3     01:14     8.52 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
049 Khitab e Juma [07 Dec 2007] (26 Zaiqadah 1428) خطاب جمعہ 2007 7 دسمبر
  Dec 07, 2007     MP3     01:16     8.73 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
050 Khitab e Juma [14 Dec 2007] (03 ZilHaja 1428) خطاب جمعہ 2007 14 دسمبر
  Dec 14, 2007     MP3     01:10     8.01 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
051 Khitab e Juma [21 Dec 2007] (10 ZilHaja 1428) خطاب جمعہ 2007 21 دسمبر
  Dec 21, 2007     MP3     00:51     5.94 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
052 Khitab e Juma [28 Dec 2007] (17 ZilHaja 1428) خطاب جمعہ 2007 28 دسمبر
  Dec 28, 2007     MP3     00:58     6.70 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
047 Khitab e Juma [21 Nov 2008] (22 Ziqadah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 21 نومبر
  Nov 21, 2008     MP3     00:54     6.22 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
048 Khitab e Juma [28 Nov 2008] (29 Ziqadah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 28 نومبر
  Nov 28, 2008     MP3     01:12     24.87 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
049 Khitab e Juma [05 Dec 2008] (06 ZilHajah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 5 دسمبر
  Dec 05, 2008     MP3     1:22     9.39 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
050 Khitab e Juma [12 Dec 2008] (13 ZilHajah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 12 دسمبر
  Dec 12, 2008     MP3     1:25     9.78 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
051 Khitab e Juma [19 Dec 2008] (20 ZilHajah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 19 دسمبر
  Dec 19, 2008     MP3     1:13     8.39 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
052 Khitab e Juma [26 Dec 2008] (27 ZilHajah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 26 دسمبر
  Dec 26, 2008     MP3     01:09     7.90 MB      Hajj aur Eid-ul-Adha     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)