Menu

AUDIOS

053 SHAB-E-JUMA BAYAN [30 Dec 2010] شب جمعہ 2010 30 دسمبر
  Dec 30, 2010     MP3     0:46     5.37 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
052 SHAB-E-JUMA BAYAN [23 Dec 2010] شب جمعہ 2010 23 دسمبر
  Dec 23, 2010     MP3     0:48     5.57 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
051 SHAB-E-JUMA BAYAN [16 Dec 2010] شب جمعہ 2010 16 دسمبر
  Dec 16, 2010     MP3     0:46     5.37 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
050 SHAB-E-JUMA BAYAN [09 Dec 2010] شب جمعہ 2010 9 دسمبر
  Dec 09, 2010     MP3     0:30     3.51 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
046 SHAB-E-JUMA BAYAN [11 Nov 2010] شب جمعہ 2010 11 نومبر
  Nov 11, 2010     MP3     0:55     6.40 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
045 SHAB-E-JUMA BAYAN [04 Nov 2010] شب جمعہ 2010 4 نومبر
  Nov 05, 2010     MP3     0:45     5.17 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
044 SHAB-E-JUMA BAYAN [28 OCT 2010] شب جمعہ 2010 28 اکتوبر
  Oct 28, 2010     MP3     0:55     6.30 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
043 SHAB-E-JUMA BAYAN [21 OCT 2010] شب جمعہ 2010 21 اکتوبر
  Oct 21, 2010     MP3     0:34     3.95 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
042 SHAB-E-JUMA BAYAN [14 OCT 2010] شب جمعہ 2010 14 اکتوبر
  Oct 14, 2010     MP3     0:49     5.70 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
041 SHAB-E-JUMA BAYAN [07 OCT 2010] شب جمعہ 2010 7 اکتوبر
  Oct 07, 2010     MP3     0:35     4.04 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
039 SHAB-E-JUMA BAYAN [23 SEP 2010] شب جمعہ 2010 23 ستمبر
  Sep 24, 2010     MP3     0:44     5.14 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
038 SHAB-E-JUMA BAYAN [16 SEP 2010] شب جمعہ 2010 16 ستمبر
  Sep 16, 2010     MP3     0:05     0.59 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
034 Shab-e-Juma Bayan [19 Aug 2010] شب جمعہ 2010 19 اگست
  Aug 19, 2010     MP3     0:07     0.86 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
033 Shab-e-Juma Bayan [12 Aug 2010] شب جمعہ 2010 12 اگست
  Aug 12, 2010     MP3     0:3     0.39 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
032 Shab-e-Juma Bayan [05 Aug 2010] شب جمعہ 2010 5 اگست
  Aug 05, 2010     MP3     0:42     4.89 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
031 Shab-e-Juma Bayan [29 July 2010] شب جمعہ 2010 29 جولائی
  Jul 29, 2010     MP3     0:43     5.01 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
028 Shab-e-Juma Bayan [08 July 2010] شب جمعہ 2010 8 جولائی
  Jul 09, 2010     MP3     0:53     6.14 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
027 Shab-e-Juma Bayan [01 July 2010] شب جمعہ 2010 1 جولائی
  Jul 02, 2010     MP3     0:42     4.84 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
026 Shab-e-Juma Bayan [24 June 2010] شب جمعہ 2010 24 جون
  Jun 25, 2010     MP3     0:44     5.14 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
025 Shab-e-Juma Bayan [17 June 2010] شب جمعہ 2010 17 جون
  Jun 18, 2010     MP3     0:9     1.13 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
024 Shab-e-Juma Bayan [10 June 2010] شب جمعہ 2010 10 جون
  Jun 13, 2010     MP3     0:47     5.49 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
023 Shab-e-Juma Bayan [03 June 2010] شب جمعہ 2010 3 جون
  Jun 03, 2010     MP3     0:47     5.44 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
022 Shab-e-Juma Bayan [27 May 2010] شب جمعہ 2010 27 مئی
  May 27, 2010     MP3     0:44     5.11 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
021 Shab-e-Juma Bayan [20 May 2010] شب جمعہ 2010 20 مئی
  May 21, 2010     MP3     0:48     5.53 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
020 Shab-e-Juma Bayan [13 May 2010] شب جمعہ 2010 13 مئی
  May 13, 2010     MP3     0:38     4.46 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
019 Shab-e-Juma Bayan [06 May 2010] شب جمعہ 2010 6 مئی
  May 06, 2010     MP3     0:41     4.74 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
018 Shab-e-Juma Bayan [29 April 2010] شب جمعہ 2010 29 اپریل
  Apr 28, 2010     MP3     0:37     4.32 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
015 Shab-e-Juma Bayan [08 April 2010] شب جمعہ 2010 8 اپریل
  Apr 09, 2010     MP3     0:41     4.70 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
014 Shab-e-Juma Bayan [01 April 2010] شب جمعہ 2010 1 اپریل
  Apr 02, 2010     MP3     0:48     5.58 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
013 Shab-e-Juma Bayan [25 March 2010] شب جمعہ 2010 25 مارچ
  Mar 26, 2010     MP3     0:46     5.36 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
012 Shab-e-Juma Bayan [19 March 2010] شب جمعہ 2010 19 مارچ
  Mar 19, 2010     MP3     0:45     5.22 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
011 Shab-e-Juma Bayan [11 March 2010] شب جمعہ 2010 11 مارچ
  Mar 12, 2010     MP3     0:47     5.38 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
010 Shab-e-Juma Bayan [04 March 2010] شب جمعہ 2010 4 مارچ
  Mar 05, 2010     MP3     0:52     6.06 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
009 Shab-e-Juma Bayan [25 Feb 2010] شب جمعہ 2010 25 فروری
  Feb 28, 2010     MP3     00:56     6.41 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
008 Shab e Juma Bayan [18 Feb 2010] شب جمعہ 2010 18 فروری
  Feb 19, 2010     MP3     1:20     9.26 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
007 Shab e Juma Bayan [11 Feb 2010] شب جمعہ 2010 11 فروری
  Feb 12, 2010     MP3     0:45     5.18 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
005 Shab e Juma Bayan [04 feb 2010] شب جمعہ 2010 4 فروری
  Jan 29, 2010     MP3     0:47     5.38 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
004 Shab e Juma Bayan [28 Jan 2010] شب جمعہ 2010 28 جنوری
  Jan 22, 2010     MP3     0:45     5.18 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
003 Shab e Juma Bayan [21 Jan 2010] شب جمعہ 2010 21 جنوری
  Jan 22, 2010     MP3     0:49     5.65 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
002 Shab e Juma Bayan [14 Jan 2010] شب جمعہ 2010 14 جنوری
  Jan 14, 2010     MP3     0:33     3.83 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
001 Shab e Juma Bayan [07 Jan 2010] شب جمعہ 2010 7 جنوری
  Jan 07, 2010     MP3     0:46     5.37 MB      Shab -e- Jummah 2010     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)