Menu

AUDIOS

051 Shab-e-Juma [22 December 2011] شب جمعہ 2011 22 دسمبر
  Dec 22, 2011     MP3     0:53     6.13 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
050 Shab-e-Juma [15 December 2011] شب جمعہ 2011 15 دسمبر
  Dec 15, 2011     MP3     1:00     6.89 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
049 Shab-e-Juma [08 December 2011] شب جمعہ 2011 8 دسمبر
  Dec 08, 2011     MP3     0:59     6.83 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
048 SHAB-E-JUMA [01 Dec 2011] شب جمعہ 2011 1 دسمبر
  Dec 01, 2011     MP3     0:55     6.32 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
047 SHAB-E-JUMA [24 Nov 2011] شب جمعہ 2011 24 نومبر
  Nov 24, 2011     MP3     0:40     4.61 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
045 SHAB-E-JUMA [10 Nov 2011] شب جمعہ 2011 10 نومبر
  Nov 10, 2011     MP3     0:52     6.03 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
044 SHAB-E-JUMA [03 November 2011] شب جمعہ 2011 3 نومبر
  Nov 03, 2011     MP3     0:51     5.90 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
043 SHAB-E-JUMA [27 October 2011] شب جمعہ 2011 27 اکتوبر
  Oct 27, 2011     MP3     00:58     6.72 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
042 SHAB-E-JUMA [20 October 2011] شب جمعہ 2011 20 اکتوبر
  Oct 20, 2011     MP3     0:48     5.57 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
041 SHAB-E-JUMA [13 October 2011] شب جمعہ 2011 13 اکتوبر
  Oct 13, 2011     MP3     0:48     5.51 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
040 SHAB-E-JUMA [06 October 2011] شب جمعہ 2011 6 اکتوبر
  Oct 06, 2011     MP3     0:45     5.23 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
039 SHAB-E-JUMA [29 September 2011] شب جمعہ 2011 29 ستمبر
  Sep 29, 2011     MP3     01:01     7.05 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
038 SHAB-E-JUMA [22 September 2011] شب جمعہ 2011 22 ستمبر
  Sep 22, 2011     MP3     0:46     5.37 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
037 SHAB-E-JUMA [15 September 2011] شب جمعہ 2011 15 ستمبر
  Sep 15, 2011     MP3     00:58     6.72 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
036 SHAB-E-JUMA [08 September 2011] شب جمعہ 2011 8 ستمبر
  Sep 08, 2011     MP3     0:40     4.61 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
035 SHAB-E-JUMA [01 September 2011] شب جمعہ 2011 1 ستمبر
  Sep 01, 2011     MP3     00:32     3.70 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
030 SHAB-E-JUMA [28 JULY 2011] شب جمعہ 2011 28 جولائی
  Jul 28, 2011     MP3     0:50     11.55 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
029 SHAB-E-JUMA [21 JULY 2011] شب جمعہ 2011 21 جولائی
  Jul 21, 2011     MP3     0:48     5.57 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
027 SHAB-E-JUMA [07 JULY 2011] شب جمعہ 2011 7 جولائی
  Jul 07, 2011     MP3     0:54     6.21 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
026 SHAB-E-JUMA [30 JUNE 2011] شب جمعہ 2011 30 جون
  Jun 30, 2011     MP3     0:53     6.10 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
025 SHAB-E-JUMA [23 JUNE 2011] شب جمعہ 2011 23 جون
  Jun 23, 2011     MP3     0:43     5.02 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
024 Shab-e-Juma [16 June 2011] شب جمعہ 2011 16 جون
  Jun 16, 2011     MP3     0:46     5.28 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
023 Shab-e-Juma [09 June 2011] شب جمعہ 2011 9 جون
  Jun 09, 2011     MP3     0:47     10.96 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
022 Shab-e-Juma [02 June 2011] شب جمعہ 2011 2 جون
  Jun 02, 2011     MP3     0:52     5.96 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
021 Shab-e-Juma [26 May 2011] شب جمعہ 2011 26 مئی
  May 26, 2011     MP3     0:40     4.67 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
020 Shab-e-Juma [19 May 2011] شب جمعہ 2011 19 مئی
  May 19, 2011     MP3     0:49     5.67 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
019 Shab-e-Juma [12 May 2011] شب جمعہ 2011 12 مئی
  May 12, 2011     MP3     0:52     6.05 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
018 Shab-e-Juma [05 May 2011] شب جمعہ 2011 5 مئی
  May 05, 2011     MP3     0:50     5.83 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
017 Shab-e-Juma [28 April 2011] شب جمعہ 2011 28 اپریل
  Apr 28, 2011     MP3     0:37     4.34 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
016 Shab-e-Juma [21 April 2011] شب جمعہ 2011 21 اپریل
  Apr 21, 2011     MP3     0:53     6.13 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
012 Shab-e-Juma [24 March 2011] شب جمعہ 2011 24 مارچ
  Mar 24, 2011     MP3     0:46     5.35 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
011 Shab-e-Juma [17 March 2011] شب جمعہ 2011 17 مارچ
  Mar 17, 2011     MP3     0:58     6.67 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
010 Shab-e-Juma [10 March 2011] شب جمعہ 2011 10 مارچ
  Mar 10, 2011     MP3     0:57     6.58 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
009 Shab-e-Juma [03 March 2011] شب جمعہ 2011 3 مارچ
  Mar 03, 2011     MP3     0:45     5.21 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
008 Shab-e-Juma [24 February 2011] شب جمعہ 2011 24 فروری
  Feb 24, 2011     MP3     0:57     6.61 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
007 Shab-e-Juma [17 February 2011] شب جمعہ 2011 17 فروری
  Feb 17, 2011     MP3     0:37     4.26 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
006 Shab-e-Juma [10 February 2011] شب جمعہ 2011 10 فروری
  Feb 10, 2011     MP3     0:53     12.34 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
005 Shab-e-Juma [03 February 2011] شب جمعہ 2011 3 فروری
  Feb 03, 2011     MP3     1:01     7.00 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
004 Shab-e-Juma [27 January 2011] شب جمعہ 2011 27 جنوری
  Jan 27, 2011     MP3     0:59     6.77 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
003 Shab-e-Juma [20 January 2011] شب جمعہ 2011 20 جنوری
  Jan 20, 2011     MP3     0:52     6.00 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
002 Shab-e-Juma [13 January 2011] شب جمعہ 2011 13 جنوری
  Jan 13, 2011     MP3     0:42     4.86 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
001 Shab-e-Juma Bayan [06 January 2011] شب جمعہ 2011 6 جنوری
  Jan 06, 2011     MP3     0:43     4.96 MB      Shab -e- Jummah 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)