Menu

AUDIOS

52 Khitab e Juma [29 Dec 2006] ( 07 Zil haj 1427 h] خطاب جمعہ 2006 29 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:33:28     10.70 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
51 Khitab e Juma [22 Dec 2006] ( 30 Ziqad 1427 h] خطاب جمعہ 2006 22 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:18:20     8.97 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
50 Khitab e Juma [15 Dec 2006] ( 24 Ziqad 1427 h] خطاب جمعہ 2006 15 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:21:35     9.34 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
49 Khitab e Juma [08 Dec 2006] ( 17 Ziqad 1427 h] خطاب جمعہ 2006 8 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:07:18     7.70 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
48 Khitab e Juma [01 Dec 2006] ( 10 Ziqad 1427 h] خطاب جمعہ 2006 1 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:14:42     8.55 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
47 Khitab e Juma [24 Nov 2006] ( 03 Ziqad 1427 h] خطاب جمعہ 2006 24 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:25:06     9.74 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
46 Khitab e Juma [17 Nov 2006] ( 25 Shawal 1427 h] خطاب جمعہ 2006 17 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:59:59     6.87 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
45 Khitab e Juma [10 Nov 2006] ( 18 Shawal 1427 h] خطاب جمعہ 2006 10 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:13:34     8.42 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
44 Khitab e Juma [03 Nov 2006] ( 11 Shawal 1427 h] خطاب جمعہ 2006 3 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:16     9.07 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
43 Khitab e Juma [27 Oct 2006] ( 03 Shawal 1427 h] خطاب جمعہ 2006 27 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:16:27     8.75 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
42 Khitab e Juma [20 Oct 2006] ( 27 Ramzan 1427 h] خطاب جمعہ 2006 20 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:35:30     10.93 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
41 Khitab e Juma [13 Oct 2006] ( 19 Ramzan 1427 h] خطاب جمعہ 2006 13 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:15:44     8.67 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
40 Khitab e Juma [06 Oct 2006] ( 13 Ramzan 1427 h] خطاب جمعہ 2006 6 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:02:01     7.10 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
39 Khitab e Juma [29 Sep 2006] ( 06 Ramzan 1427 h] خطاب جمعہ 2006 29 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:20:06     9.17 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
38 Khitab e Juma [22 Sep 2006] ( 28 Shaban 1427 h] خطاب جمعہ 2006 22 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:18:16     8.96 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
37 Khitab e Juma [15 Sep 2006] ( 21 Shaban 1427 h] خطاب جمعہ 2006 15 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:55:48     6.39 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
36 Khitab e Juma [08 Sep 2006] ( 14 Shaban 1427 h] خطاب جمعہ 2006 8 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:12:04     8.25 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
35 Khitab e Juma [01 Sep 2006] ( 07 Shaban 1427 h] خطاب جمعہ 2006 1 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:29:20     10.22 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
34 Khitab e Juma [25 Aug 2006] ( 29 Rajab 1427 h] خطاب جمعہ 2006 25 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     01:10:31     8.07 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
33 Khitab e Juma [18 Aug 2006] ( 22 Rajab 1427 h] خطاب جمعہ 2006 18 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     01:17:02     8.82 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
32 Khitab e Juma [11 Aug 2006] ( 15 Rajab 1427 h] خطاب جمعہ 2006 11 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     00:19:48     7.78 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
31 Khitab e Juma [04 Aug 2006] ( 08 Rajab 1427 h] خطاب جمعہ 2006 4 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     01:11:06     8.14 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
30 Khitab e Juma [28 July 2006] ( 01 Rajab 1427 h] خطاب جمعہ 2006 28 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:16:42     8.78 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
29 Khitab e Juma [21 July 2006] ( 24 Jamadiul Sani 1427 h] خطاب جمعہ 2006 21 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:16:35     8.76 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
28 Khitab e Juma [14 July 2006] ( 17 Jamadiul Sani 1427 h] خطاب جمعہ 2006 14 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:21:13     10.38 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
27 Khitab e Juma [07 July 2006] ( 10 Jamadiul Sani 1427 h] خطاب جمعہ 2006 7 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:54     9.15 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
26 Khitab e Juma [30 June 2006] ( 03 Jamadiul Sani 1427 h] خطاب جمعہ 2006 30 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:16:40     9.80 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
25 Khitab e Juma [23 June 2006] ( 25 Jamadiul Awal 1427 h] خطاب جمعہ 2006 23 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:18:56     10.09 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 Khitab e Juma [16 June 2006] ( 18 Jamadiul Awal 1427 h] خطاب جمعہ 2006 16 جون
  Sep 29, 2008     MP3     00:57:52     7.40 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 Khitab e Juma [09 June 2006] ( 11 Jamadiul Awal 1427 h] خطاب جمعہ 2006 9 جون
  Sep 29, 2008     MP3     00:54:10     6.20 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
22 Khitab e Juma [02 June 2006] ( 04 Jamadiul Awal 1427 h] خطاب جمعہ 2006 2 جون
  Sep 29, 2008     MP3     00:50:06     5.73 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 Khitab e Juma [26 May 2006] ( 27 Rabiu Sani 1427 h] خطاب جمعہ 2006 26 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:18:48     10.07 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 Khitab e Juma [19 May 2006] ( 20 Rabiu Sani 1427 h] خطاب جمعہ 2006 19 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:14:44     9.55 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
19 Khitab e Juma [12 May 2006] ( 13 Rabiu Sani 1427 h] خطاب جمعہ 2006 12 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:24:00     10.74 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
18 Khitab e Juma [05 May 2006] ( 06 RabiulSani 1427 h] خطاب جمعہ 2006 5 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:23:07     11.82 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 Khitab e Juma [28 Apr 2006] ( 28 RabiulAwal 1427 h] خطاب جمعہ 2006 28 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:13:24     8.40 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
16 Khitab e Juma [21 Apr 2006] ( 21 RabiulAwal 1427 h] خطاب جمعہ 2006 21 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:17:21     8.85 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
15 Khitab e Juma [14 Apr 2006] ( 14 RabiulAwal 1427 h] خطاب جمعہ 2006 14 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:22:37     10.64 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
14 Khitab e Juma [07 Apr 2006] ( 07 RabiulAwal 1427 h] خطاب جمعہ 2006 7 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:27:10     11.22 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
13 Khitab e Juma [31 Mar 2006] ( 30 Safar 1427 h] خطاب جمعہ 2006 31 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:23:49     10.71 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
12 Khitab e Juma [24 Mar 2006] ( 23 Safar 1427 h] خطاب جمعہ 2006 24 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:27:22     12.43 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
11 Khitab e Juma [17 Mar 2006] ( 16 Safar 1427 h] خطاب جمعہ 2006 17 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:35     13.66 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 Khitab e Juma [10 Mar 2006] ( 09 Safar 1427 h] خطاب جمعہ 2006 10 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:13:05     12.55 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 Khitab e Juma [03 Mar 2006] ( 02 Safar 1427 h] خطاب جمعہ 2006 3 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:18:51     11.22 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 Khitab e Juma [24 Feb 2006] ( 24 Muharam 1427 h] خطاب جمعہ 2006 24 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:10:31     8.07 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 Khitab e Juma [17 Feb 2006] ( 17 Muharam 1427 h] خطاب جمعہ 2006 17 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:08:27     7.83 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 Khitab e Juma [10 Feb 2006] ( 10 Muharam 1427 h] خطاب جمعہ 2006 10 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:08:10     9.70 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
05 Khitab e Juma [03 Feb 2006] ( 03 Muharam 1427 h] خطاب جمعہ 2006 3 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:05:45     7.53 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 Khitab e Juma [27 Jan 2006] ( 26 Ziqad 1426 h] خطاب جمعہ 2006 27 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     00:58:21     6.68 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
03 Khitab e Juma [20 Jan 2006] ( 19 Ziqad 1426 h] خطاب جمعہ 2006 20 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     00:34:14     3.92 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02 Khitab e Juma [13 Jan 2006] ( 12 Ziqad 1426 h] خطاب جمعہ 2006 13 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:15:13     9.62 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
01 Khitab e Juma [06 Jan 2006] ( 05 Ziqad 1426 h] خطاب جمعہ 2006 6 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:07:39     8.71 MB      Khitab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)