Menu

AUDIOS

01 Sawal-Jawab_Juma [07 January 2011] سوال و جواب 2011 7 جنوری
  Jan 07, 2011     MP3     0:16     1.89 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02 Sawal-Jawab_Juma [14 January 2011] سوال و جواب 2011 14 جنوری
  Jan 14, 2011     MP3     0:23     2.69 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
03 Sawal-Jawab_Juma [21 January 2011] سوال و جواب 2011 21 جنوری
  Jan 21, 2011     MP3     0:16     1.86 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 Sawal-Jawab_Juma [28 January 2011] سوال و جواب 2011 28 جنوری
  Jan 28, 2011     MP3     0:14     1.71 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
05 Sawal-Jawab_Juma [04 February 2011] سوال و جواب 2011 4 فروری
  Feb 04, 2011     MP3     0:19     2.25 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 Sawal-Jawab_Juma [11 February 2011] سوال و جواب 2011 11 فروری
  Feb 11, 2011     MP3     0:13     1.67 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 Sawal-Jawab_Juma [18 February 2011] سوال و جواب 2011 18 فروری
  Feb 18, 2011     MP3     0:26     3.03 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 Sawal-Jawab_Juma [25 February 2011] سوال و جواب 2011 25 فروری
  Feb 25, 2011     MP3     0:22     2.60 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 Sawal-Jawab_Juma [04 March 2011] سوال و جواب 2011 4 مارچ
  Mar 04, 2011     MP3     0:24     2.83 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 Sawal-Jawab_Juma [11 March 2011] سوال و جواب 2011 11 مارچ
  Mar 11, 2011     MP3     0:20     2.34 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
11 Sawal-Jawab_Juma [18 March 2011] سوال و جواب 2011 18 مارچ
  Mar 18, 2011     MP3     0:20     2.36 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
12 Sawal-Jawab_Juma [25 March 2011] سوال و جواب 2011 25 مارچ
  Mar 25, 2011     MP3     0:21     2.43 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
15 Sawal-Jawab_Juma [15 April 2011] سوال و جواب 2011 15 اپریل
  Apr 15, 2011     MP3     0:13     1.54 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
16 Sawal-Jawab_Juma [22 April 2011] سوال و جواب 2011 22 اپریل
  Apr 22, 2011     MP3     0:21     2.47 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 Sawal-Jawab_Juma [29 April 2011] سوال و جواب 2011 29 اپریل
  Apr 29, 2011     MP3     0:14     1.65 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
19 Sawal-Jawab_Juma [13 May 2011] سوال و جواب 2011 13 مئی
  May 13, 2011     MP3     0:14     1.65 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 Sawal-Jawab_Juma [20 May 2011] سوال و جواب 2011 20 مئی
  May 20, 2011     MP3     0:19     2.28 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 Sawal-Jawab_Juma [27 May 2011] سوال و جواب 2011 27 مئی
  May 27, 2011     MP3     0:20     2.30 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
22 Sawal-Jawab_Juma [03 June 2011] سوال و جواب 2011 3 جون
  Jun 03, 2011     MP3     0:15     1.82 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 Sawal-Jawab_Juma [10 June 2011] سوال و جواب 2011 10 جون
  Jun 10, 2011     MP3     0:09     1.12 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 Sawal-Jawab_Juma [17 June 2011] سوال و جواب 2011 17 جون
  Jun 17, 2011     MP3     0:13     1.55 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
25 Sawal-Jawab_Juma [24 June 2011] سوال و جواب 2011 24 جون
  Jun 24, 2011     MP3     0:13     1.51 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
26 Sawal-Jawab_Juma [01 July 2011] سوال و جواب 2011 1 جولائی
  Jul 01, 2011     MP3     0:15     1.78 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
27 Sawal-Jawab_Juma [08 July 2011] سوال و جواب 2011 8 جولائی
  Jul 08, 2011     MP3     0:09     1.10 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
29 Sawal-Jawab_Juma [22 July 2011] سوال و جواب 2011 22 جولائی
  Jul 22, 2011     MP3     0:03     0.44 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
30 Sawal-Jawab_Juma [29 July 2011] سوال و جواب 2011 29 جولائی
  Jul 29, 2011     MP3     0:12     1.38 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
31 Sawal-Jawab_Juma [05 August 2011] سوال و جواب 2011 5 اگست
  Aug 05, 2011     MP3     0:23     2.74 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
32 Sawal-Jawab_Juma [12 August 2011] سوال و جواب 2011 12 اگست
  Aug 12, 2011     MP3     0:12     1.49 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
33 Sawal-Jawab_Juma [19 August 2011] سوال و جواب 2011 19 اگست
  Aug 19, 2011     MP3     0:16     1.86 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
34 Sawal-Jawab_Juma [26 August 2011] سوال و جواب 2011 26 اگست
  Aug 26, 2011     MP3     0:12     1.43 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
36 Sawal-Jawab_Juma [02 September 2011] سوال و جواب 2011 2 ستمبر
  Sep 02, 2011     MP3     0:17     2.04 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
37 Sawal-Jawab_Juma [09 September 2011] سوال و جواب 2011 9 ستمبر
  Sep 09, 2011     MP3     0:17     2.00 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
38 Sawal-Jawab_Juma [16 September 2011] سوال و جواب 2011 16 ستمبر
  Sep 16, 2011     MP3     0:13     3.09 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
39 Sawal-Jawab_Juma [23 September 2011] سوال و جواب 2011 23 ستمبر
  Sep 23, 2011     MP3     0:14     1.63 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
40 Sawal-Jawab_Juma [07 October 2011] سوال و جواب 2011 7 اکتوبر
  Oct 07, 2011     MP3     0:15     1.77 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
41 Sawal-Jawab_Juma [14 October 2011] سوال و جواب 2011 14 اکتوبر
  Oct 14, 2011     MP3     0:16     1.89 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
42 Sawal-Jawab_Juma [21 October 2011] سوال و جواب 2011 21 اکتوبر
  Oct 21, 2011     MP3     0:17     4.10 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
43 Sawal-Jawab_Juma [28 October 2011] سوال و جواب 2011 28 اکتوبر
  Oct 28, 2011     MP3     0:14     3.41 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
44 Sawal-Jawab_Juma [04 November 2011] سوال و جواب 2011 4 نومبر
  Nov 04, 2011     MP3     0:15     3.53 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
45 Sawal-Jawab_Juma [11 November 2011] سوال و جواب 2011 11 نومبر
  Nov 11, 2011     MP3     0:16     1.95 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
46 Sawal-Jawab_Juma [18 November 2011] سوال و جواب 2011 18 نومبر
  Nov 18, 2011     MP3     0:17     4.03 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
47 Sawal-Jawab_Juma [25 November 2011] سوال و جواب 2011 25 نومبر
  Nov 25, 2011     MP3     0:13     3.18 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
48 Sawal-Jawab_Juma [02 Dember 2011] سوال و جواب 2011 2 دسمبر
  Nov 02, 2011     MP3     0:14     1.71 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
49 Sawal-Jawab_Juma [09 December 2011] سوال و جواب 2011 9 دسمبر
  Dec 09, 2011     MP3     0:15     3.46 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
50 Sawal-Jawab_Juma [16 DeCember 2011] سوال و جواب 2011 16 دسمبر
  Dec 16, 2011     MP3     0:27     3.16 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
51 Sawal-Jawab_Juma [23 December 2011] سوال و جواب 2011 23 دسمبر
  Dec 23, 2011     MP3     0:18     3.13 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
52 Sawal-Jawab_Juma [30 December 2011] سوال و جواب 2011 30 دسمبر
  Dec 30, 2011     MP3     0:22     3.85 MB      Sawal-o-Jawab 2011     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)