Menu

AUDIOS

52 Bayan e juma tul mubarak 28-december-2012 خطاب جمعہ 2012 28 دسمبر
  Dec 28, 2012     MP3     1:05     7.45 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
51 Bayan e juma tul mubarak 21-december-2012 خطاب جمعہ 2012 21 دسمبر
  Dec 21, 2012     MP3     01:00     6.95 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
50 Bayan e juma tul mubarak 14-december-2012 خطاب جمعہ 2012 14 دسمبر
  Dec 14, 2012     MP3     01:07     7.77 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
49 Bayan e juma tul mubarak 7-december-2012 خطاب جمعہ 2012 7 دسمبر
  Dec 07, 2012     MP3     01:11     8.17 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
48 Bayan e juma tul mubarak 30-november-2012 خطاب جمعہ 2012 30 نومبر
  Nov 30, 2012     MP3     00:59     6.82 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
47 Bayan e juma tul mubarak 23-november-2012 خطاب جمعہ 2012 23 نومبر
  Nov 23, 2012     MP3     01:10     8.07 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
46 Bayan e juma tul mubarak 16-november-2012 خطاب جمعہ 2012 16 نومبر
  Nov 16, 2012     MP3     01:08     7.80 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Abdul Majeed Nadeem Shah Sahab (D.B.A)  
45 Bayan e juma tul mubarak 9-november-2012 خطاب جمعہ 2012 9 نومبر
  Nov 09, 2012     MP3     01:04     7.40 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Abdul Majeed Nadeem Shah Sahab (D.B.A)  
44 Bayan e juma tul mubarak 2-november-2012 خطاب جمعہ 2012 2 نومبر
  Nov 02, 2012     MP3     01:00     6.88 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
43 Bayan e juma tul mubarak 25-oct-2012 خطاب جمعہ 2012 25 اکتوبر
  Oct 26, 2012     MP3     00:56     6.47 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
42 bayan e juma tul mubarak 19-oct-2012 خطاب جمعہ 2012 19 اکتوبر
  Oct 19, 2012     MP3     01:01     7.03 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
41 Bayan e Juma tul Mubarak 12-oct-2012 خطاب جمعہ 2012 12 اکتوبر
  Oct 12, 2012     MP3     01:06     7.63 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
40 Juma-tulMubarak-05-october-2012 40 جمعۃالمارک (5۔10۔2012)
  Oct 05, 2012     MP3     01:04     14.80 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
39 Juma-28-September-2012 39 جمعہ(28۔9۔2012)
  Sep 28, 2012     MP3     01:08     7.87 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
38 Bayan-e-Juma-21-September-2012 خطاب جمعہ 2012 21 ستمبر
  Sep 21, 2012     MP3     01:11     16.34 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
37 bayan-Juma 14-september-2012 خطاب جمعہ 2012 14 ستمبر
  Sep 14, 2012     MP3     01:07     7.68 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
36 bayan-Juma 07-sept-2012 خطاب جمعہ 2012 7 ستمبر
  Sep 07, 2012     MP3     00:57     13.17 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
34 bayan-Juma 24-august-2012 خطاب جمعہ 2012 24 اگست
  Aug 24, 2012     MP3     01:02     7.15 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Abdul Majeed Nadeem Shah Sahab (D.B.A)  
33 Juma-tul-Mubarak (28 Ramazan 1433H) [17 August 2012] *HQ* 33۔جمعۃ المبارک 28 رمضان المبارک 1433ھ بمطابق 17 اگست 2012
  Aug 17, 2012     .MP3     01:14     17.06 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
29 Bayan Juma-tul-Mubarak [29 Shaban 1433H ] (20 JULY 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 20 جولائی
  Jul 20, 2012     MP3     1:01     14.10 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
28 Bayan Juma-tul-Mubarak [22 Shaban 1433H ] (13 JULY 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 13 جولائی
  Jul 12, 2012     MP3     0:53     6.14 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
27 Bayan Juma-tul-Mubarak [15 Shaban 1433H ] (06 JULY 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 6 جولائی
  Jul 06, 2012     MP3     01:04     14.66 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
26 Bayan Juma-tul-Mubarak [08 Shaban 1433H ] (29 JUNE 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 29 جون
  Jun 29, 2012     MP3     01:11     16.39 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
25 Bayan Juma-tul-Mubarak [01 Shaban 1433H ] (22 JUNE 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 22 جون
  Jun 22, 2012     MP3     0:45     10.41 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 Bayan Juma-tul-Mubarak [24 Rajab 1433H ] (15 JUNE 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 15 جون
  Jun 15, 2012     MP3     1:01     14.02 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 Bayan Juma-tul-Mubarak [24 Rajab 1433H ] (15 JUNE 2012) خطاب جمعہ 2012 15 جون
  Jun 15, 2012     MP3     1:01     14.02 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 Bayan Juma-tul-Mubarak [17 Rajab 1433H ] (08 JUNE 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 8 جون
  Jun 08, 2012     MP3     1:02     14.35 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
22 Bayan Juma-tul-Mubarak [10 Rajab 1433H] (01 June 2012)*HQ* خطاب جمعہ 2012 1 جون
  Jun 01, 2012     MP3     1:09     15.92 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 Bayan Juma-tul-Mubarak [03 Rajab 1433H ] (25 May 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 25 مئی
  May 25, 2012     MP3     1:03     14.63 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 Bayan Juma-tul-Mubarak [03 Rajab 1433H ] (25 May 2012) خطاب جمعہ 2012 25 مئی
  May 25, 2012     MP3     1:03     7.32 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 Bayan Juma-tul-Mubarak [26 Jammadi-us-Sani 1433H ] (18 May 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 18 مئی
  May 18, 2012     MP3     0:59     13.52 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 Bayan Juma-tul-Mubarak [26 Jammadi-us-Sani 1433H ] (18 May 2012) خطاب جمعہ 2012 18 مئی
  May 18, 2012     MP3     0:59     6.76 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
19 Bayan Juma-tul-Mubarak [19 Jammadi-us-Sani 1433H ] (11 May 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 11 مئی
  May 11, 2012     MP3     01:02     14.20 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
19 Bayan Juma-tul-Mubarak [19 Jammadi-us-Sani 1433H ] (11 May 2012) خطاب جمعہ 2012 11 مئی
  May 11, 2012     MP3     01:02     7.10 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
18 Bayan Juma-tul-Mubarak [12 Jammadi-us-Sani 1433H ] (04 May 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 4 مئی
  May 04, 2012     MP3     01:06     15.30 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
18 Bayan Juma-tul-Mubarak [12 Jammadi-us-Sani 1433H ] (04 May 2012) خطاب جمعہ 2012 4 مئی
  May 04, 2012     MP3     01:06     7.65 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 Bayan Juma-tul-Mubarak [05 Jammadi-us-Sani 1433H ] (27 April 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 27 اپریل
  Apr 27, 2012     MP3     1:06     15.33 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 Bayan Juma-tul-Mubarak [05 Jammadi-us-Sani 1433H ] (27 April 2012) خطاب جمعہ 2012 27 اپریل
  Apr 27, 2012     MP3     1:06     7.66 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
16 Bayan Juma-tul-Mubarak [27 Jammadi-ul-Awwal 1433H ] (20 April 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 20 اپریل
  Apr 20, 2012     MP3     1:09     16.01 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
16 Bayan Juma-tul-Mubarak [27 Jammadi-ul-Awwal 1433H ] (20 April 2012) خطاب جمعہ 2012 20 اپریل
  Apr 20, 2012     MP3     1:09     8.01 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
15 Bayan Juma-tul-Mubarak [20 Jammadi-ul-Awwal 1433H ] (13 April 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 13 اپریل
  Apr 13, 2012     MP3     01:04     14.66 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
15 Bayan Juma-tul-Mubarak [20 Jammadi-ul-Awwal 1433H ] (13 April 2012) خطاب جمعہ 2012 13 اپریل
  Apr 13, 2012     MP3     01:04     7.33 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
14 Bayan Juma-tul-Mubarak [13 Jammadi-ul-Awwal 1433H ] (06 April 2012) *HQ* خطاب جمعہ 2012 6 اپریل
  Apr 06, 2012     MP3     1:05     15.03 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
14 Bayan Juma-tul-Mubarak [13 Jammadi-ul-Awwal 1433H ] (06 April 2012) خطاب جمعہ 2012 6 اپریل
  Apr 06, 2012     MP3     1:05     7.52 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
12 Bayan Juma-tul-Mubarak [29 Rabi-ul-Sani 1433H ] (23 March 2012) خطاب جمعہ 2012 23 مارچ
  Mar 23, 2012     MP3     0:41     4.80 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
11 Bayan Juma-tul-Mubarak [22 Rabi-ul-Sani 1433H ] (16 March 2012) خطاب جمعہ 2012 16 مارچ
  Mar 16, 2012     MP3     0:38     4.43 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Mufti Humaid Ahsan Sahab  
10 Bayan Juma-tul-Mubarak [15 Rabi-ul-Sani 1433H ] (09 March 2012) خطاب جمعہ 2012 9 مارچ
  Mar 10, 2012     MP3     1:05     7.47 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 Bayan Juma-tul-Mubarak [08 Rabi-ul-Sani 1433H ] (02 March 2012) خطاب جمعہ 2012 2 مارچ
  Mar 02, 2012     MP3     1:08     7.81 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 Bayan Juma-tul-Mubarak [01 Rabi-ul-Sani 1433H ] (24 February 2012) خطاب جمعہ 2012 24 فروری
  Feb 24, 2012     MP3     1:05     7.48 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 Bayan Juma-tul-Mubarak [24 Rabi-ul-Awwal 1433H ] (17 February 2012) خطاب جمعہ 2012 17 فروری
  Feb 17, 2012     MP3     1:02     7.12 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 BAYAN JUMA-TUL-MUBARAK [17 Rabi-ul-Awwal 1433H] (10 February 2012) خطاب جمعہ 2012 10 فروری
  Feb 10, 2012     MP3     0:58     6.68 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
05 BAYAN JUMA-TUL-MUBARAK [10 Rabi-ul-Awwal 1433H] (03 February 2012) خطاب جمعہ 2012 3 فروری
  Feb 03, 2012     MP3     01:06     7.62 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 BAYAN JUMA-TUL-MUBARAK [03 Rabi-ul-Awwal 1433H] (27 January 2012) خطاب جمعہ 2012 27 جنوری
  Jan 27, 2012     MP3     1:06     7.56 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
035 Bayan Juma Tul Muabarak 31 Aug 2012 035۔بیان جمعۃ المبارک 31 اگست 2012
  Aug 31, 2012     MP3     01:07     15.41 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
03 BAYAN JUMA-TUL-MUBARAK [25 Safar-UL-Muzaffar 1433H] [20 January 2012] خطاب جمعہ 2012 20 جنوری
  Jan 20, 2012     MP3     1:06     7.65 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02 BAYAN JUMA-TUL-MUBARAK [18 Safar-UL-Muzaffar 1433H] [13 January 2011] خطاب جمعہ 2011 13 جنوری
  Jan 13, 2012     MP3     1:03     7.28 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
01 BAYAN JUMA-TUL-MUBARAK [11 Safar-UL-Muzaffar 1433H] [06 January 2012] خطاب جمعہ 2012 6 جنوری
  Jan 06, 2012     MP3     0:54     6.20 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
32 Bayan Juma-tul-Mubarak [20 Ramzan 1433H ] (10 AUGUST 2012) خطاب جمعہ 2012 10 اگست
  Aug 10, 2012     MP3     0     0.00 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
31 Bayan Juma-tul-Mubarak [14 Ramzan 1433H ] (03 AUGUST 2012) خطاب جمعہ 2012 3 اگست
  Aug 03, 2012     MP3     0:58     13.34 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
30 Bayan Juma-tul-Mubarak [07 Ramzan 1433H ] (27 JULY 2012) خطاب جمعہ 2012 27 جولائی
  Jul 27, 2012     MP3     0:53     6.17 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
13 Bayan Juma-tul-Mubarak [06 Jammadi-ul-Awwal 1433H ] (30 March 2012) خطاب جمعہ 2012 30 مارچ
  Mar 30, 2012     MP3     01:07     7.77 MB      Khitab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)