Menu

AUDIOS

48 Shab-e-Juma 27-december-2012 شب جمعہ 2012 27 دسمبر
  Dec 27, 2012     MP3     0:59     6.38 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
47 Shab-e-Juma 20-december-2012 شب جمعہ 2012 20 دسمبر
  Dec 20, 2012     MP3     00:52     5.95 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
46 Shab-e-Juma 13-december-2012 شب جمعہ 2012 13 دسمبر
  Dec 14, 2012     MP3     00:56     6.50 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
45 Shab-e-Juma 6-december-2012 شب جمعہ 2012 6 دسمبر
  Dec 06, 2012     MP3     00:50     5.81 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
44 Shab-e-Juma 29-november-2012 شب جمعہ 2012 29 نومبر
  Nov 29, 2012     MP3     01:01     7.04 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
43 Shab-e-Juma 22-november-2012 شب جمعہ 2012 22 نومبر
  Nov 22, 2012     MP3     00:36     8.31 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
42 Shab-e-juma 15-november-2012 شب جمعہ 2012 15 نومبر
  Nov 15, 2012     MP3     00:53     6.12 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
41 Shab-e-Juma 08-november-2012 شب جمعہ 2012 8 نومبر
  Nov 09, 2012     MP3     00:55     6.35 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
40 Shab-e-Juma 01-november-2012 شب جمعہ 2012 1 نومبر
  Nov 01, 2012     MP3     00:35     8.13 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Abdul Majeed Nadeem Shah Sahab (D.B.A)  
39 Shab-e-Juma 25-october-2012 شب جمعہ 2012 25 اکتوبر
  Oct 25, 2012     MP3     00:45     10.51 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
38 Shab-e-Juma 18-october-2012 شب جمعہ 2012 18 اکتوبر
  Oct 18, 2012     MP3     00:51     11.71 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
37 Shab e Juma 11-october-2012 شب جمعہ 2012 11 اکتوبر
  Oct 11, 2012     MP3     00:34     7.96 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
36 Shab-e-Juma 04-october-2012 شب جمعہ 2012 4 اکتوبر
  Oct 05, 2012     MP3     00:27     6.33 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
35 Shab-e-Juma 27-september-2012 شب جمعہ 2012 27 ستمبر
  Sep 27, 2012     MP3     00:48     11.21 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
34 Shab-e-Juma 20-september-2012 شب جمعہ 2012 20 ستمبر
  Sep 20, 2012     MP3     00:23     5.27 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
33-shab-e jumma 23 august 2012 شب جمعہ 2012 23 اگست
  Aug 24, 2012     MP3     00:40     4.59 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
33 shab-e-jumma 13 september 2012 شب جمعہ 2012 13 ستمبر
  Sep 13, 2012     MP3     00:53     6.08 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
32 shab-e-jumma 6 september 2012 شب جمعہ 2012 6 ستمبر
  Sep 06, 2012     MP3     00:42     9.67 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
31 shab-e-jumma 30 august 2012 شب جمعہ 2012 30 اگست
  Aug 30, 2012     .MP3     01:01     14.12 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
29 SHAB-E-JUMA [19 July 2012] شب جمعہ 2012 19 جولائی
  Jul 19, 2012     MP3     0:41     4.74 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
28 SHAB-E-JUMA [12 July 2012] HQ شب جمعہ 2012 12 جولائی
  Jul 12, 2012     MP3     00:42     9.64 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
27 SHAB-E-JUMA [05 July 2012] HQ شب جمعہ 2012 5 جولائی
  Jul 05, 2012     MP3     0:50     11.51 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 SHAB-E-JUMA [14 June 2012] HQ شب جمعہ 2012 14 جون
  Jun 14, 2012     MP3     0:35     8.06 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 SHAB-E-JUMA [14 June 2012] شب جمعہ 2012 14 جون
  Jun 14, 2012     MP3     0:35     4.03 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 SHAB-E-JUMA [07 June 2012] *HQ* شب جمعہ 2012 7 جون
  Jun 07, 2012     MP3     0:30     7.05 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 SHAB-E-JUMA [07 June 2012] شب جمعہ 2012 7 جون
  Jun 07, 2012     MP3     0:30     3.52 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
22 SHAB-E-JUMA [31 May 2012] شب جمعہ 2012 31 مئی
  May 31, 2012     MP3     0:44     5.12 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 SHAB-E-JUMA [24 May 2012] *HQ* شب جمعہ 2012 24 مئی
  May 24, 2012     MP3     0:47     10.94 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 SHAB-E-JUMA [24 May 2012] شب جمعہ 2012 24 مئی
  May 24, 2012     MP3     0:47     5.47 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 SHAB-E-JUMA [17 May 2012] *HQ* شب جمعہ 2012 17 مئی
  May 17, 2012     MP3     0:53     12.33 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 SHAB-E-JUMA [17 May 2012] شب جمعہ 2012 17 مئی
  May 17, 2012     MP3     0:53     6.17 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
19 SHAB-E-JUMA [10 May 2012] *HQ* شب جمعہ 2012 10 مئی
  May 10, 2012     MP3     0:46     10.62 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
19 SHAB-E-JUMA [10 May 2012] شب جمعہ 2012 10 مئی
  May 10, 2012     MP3     0:46     5.31 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
18 SHAB-E-JUMA [03 May 2012] *HQ* شب جمعہ 2012 3 مئی
  May 03, 2012     MP3     0:55     12.72 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
18 SHAB-E-JUMA [03 May 2012] شب جمعہ 2012 3 مئی
  May 04, 2012     MP3     0:55     6.36 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 SHAB-E-JUMA [26 April 2012] *HQ* شب جمعہ 2012 26 اپریل
  Apr 26, 2012     MP3     0:44     10.09 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 SHAB-E-JUMA [26 April 2012] شب جمعہ 2012 26 اپریل
  Apr 26, 2012     MP3     0:44     5.05 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
16 SHAB-E-JUMA [19 April 2012] *HQ* شب جمعہ 2012 19 اپریل
  Apr 19, 2012     MP3     0:56     12.89 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
16 SHAB-E-JUMA [19 April 2012] شب جمعہ 2012 19 اپریل
  Apr 19, 2012     MP3     0:56     6.45 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
15 SHAB-E-JUMA [12 April 2012] *HQ* شب جمعہ 2012 12 اپریل
  Apr 12, 2012     MP3     1:00     13.94 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
15 SHAB-E-JUMA [12 April 2012] شب جمعہ 2012 12 اپریل
  Apr 12, 2012     MP3     1:00     6.97 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
14 SHAB-E-JUMA [05 April 2012] شب جمعہ 2012 5 اپریل
  Apr 05, 2012     MP3     0:48     5.50 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
13 SHAB-E-JUMA [29 March 2012] شب جمعہ 2012 29 مارچ
  Mar 29, 2012     MP3     0:58     6.73 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 SHAB-E-JUMA [08 March 2012] شب جمعہ 2012 8 مارچ
  Mar 08, 2012     MP3     0:34     3.94 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 SHAB-E-JUMA [01 March 2012] شب جمعہ 2012 1 مارچ
  Mar 01, 2012     MP3     0:44     5.13 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 SHAB-E-JUMA [23 February 2012] شب جمعہ 2012 23 فروری
  Feb 23, 2012     MP3     0:39     4.56 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 SHAB-E-JUMA [16 February 2012] شب جمعہ 2012 16 فروری
  Feb 16, 2012     MP3     0:56     6.45 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 Shab-e-Juma [09 Feb 2012] شب جمعہ 2012 9 فروری
  Feb 10, 2012     MP3     0:47     5.48 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
05 Shab-e-Juma [02 Febuary 2012] شب جمعہ 2012 2 فروری
  Feb 02, 2012     MP3     0:45     5.25 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 Shab-e-Juma [26 January 2012] شب جمعہ 2012 26 جنوری
  Jan 26, 2012     MP3     0:54     6.21 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
03 Shab-e-Juma [19 January 2012] شب جمعہ 2012 19 جنوری
  Jan 19, 2012     MP3     0:57     6.56 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02 Shab-e-Juma [11 January 2012] شب جمعہ 2012 11 جنوری
  Jan 11, 2012     MP3     0:54     6.19 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
01 Shab-e-Juma [05 January 2012] شب جمعہ 2012 5 جنوری
  Jan 05, 2012     MP3     0:43     5.01 MB      Shab -e- Jummah 2012     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)