Menu

AUDIOS

052 Khitab e Juma [26 Dec 2008] (27 ZilHajah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 26 دسمبر
  Jan 11, 2009     MP3     01:09     7.90 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
051 Khitab e Juma [19 Dec 2008] (20 ZilHajah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 19 دسمبر
  Dec 20, 2008     MP3     1:13     8.39 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
050 Khitab e Juma [12 Dec 2008] (13 ZilHajah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 12 دسمبر
  Dec 20, 2008     MP3     1:25     9.78 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
049 Khitab e Juma [05 Dec 2008] (06 ZilHajah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 5 دسمبر
  Dec 20, 2008     MP3     1:22     9.39 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
048 Khitab e Juma [28 Nov 2008] (29 Ziqadah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 28 نومبر
  Nov 28, 2008     MP3     01:12     24.87 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
047 Khitab e Juma [21 Nov 2008] (22 Ziqadah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 21 نومبر
  Nov 25, 2008     MP3     00:54     6.22 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
046 Khitab e Juma [14 Nov 2008] (15 Ziqadah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 14 نومبر
  Nov 25, 2008     MP3     01:03     7.20 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
045 Khitab e Juma [07 Nov 2008] (08 Ziqadah 1429 H) خطاب جمعہ 2008 7 نومبر
  Nov 25, 2008     MP3     00:56     6.74 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
044 Khitab e Juma [31 Oct 2008] (01 Ziqad 1429 H) خطاب جمعہ 2008 31 اکتوبر
  Nov 25, 2008     MP3     00:58     6.74 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
043 Khitab e Juma [24 Oct 2008] (24 Shawal 1429 H) خطاب جمعہ 2008 24 اکتوبر
  Nov 25, 2008     MP3     01:03     6.83 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
042 Khitab e Juma [17 Oct 2008] (17 Shawal 1429 h) خطاب جمعہ 2008 17 اکتوبر
  Nov 22, 2008     MP3     1:00     7.30 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
040 Khitab e Juma [03 Oct 2008] (03 Shawal 1429 h) خطاب جمعہ 2008 3 اکتوبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:16     8.72 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
039 Khitab e Juma [26 Sep 2008] (25 Ramazan ul Mubarak 1429 h) خطاب جمعہ 2008 26 ستمبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:28     10.14 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
038 Khitab e Juma [19 Sep 2008] (18 Ramazan ul Mubarak 1429 h) خطاب جمعہ 2008 19 ستمبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:01     6.99 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
037 Khitab e Juma [12 Sep 2008] (11 Ramazan ul Mubarak 1429 h) خطاب جمعہ 2008 12 ستمبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:07     7.68 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
036 Khitab e Juma [05 Sep 2008] (04 Ramazan ul Mubarak 1429 h) خطاب جمعہ 2008 5 ستمبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:01     7.00 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
035 Khitab e Juma [29 Aug 2008] (26 Shaban 1429 h) خطاب جمعہ 2008 29 اگست
  Oct 19, 2008     MP3     1:10     8.08 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
034 Khitab e Juma [22 Aug 2008] (19 Shaban 1429 h) خطاب جمعہ 2008 22 اگست
  Oct 19, 2008     MP3     1:08     7.87 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
033 Khitab e Juma [15 Aug 2008] (12 Shaban 1429 h) خطاب جمعہ 2008 15 اگست
  Oct 19, 2008     MP3     1:08     7.86 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
032 Khitab e Juma [08 Aug 2008] (05 Shaban 1429 h) خطاب جمعہ 2008 8 اگست
  Oct 19, 2008     MP3     1:05     7.46 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
031 Khitab e Juma [01 Aug 2008] (28 Rajab 1429 h) خطاب جمعہ 2008 1 اگست
  Oct 19, 2008     MP3     1:04     7.33 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
030 Khitab e Juma [25 July 2008] (21 Rajab 1429 h) خطاب جمعہ 2008 25 جولائی
  Oct 19, 2008     MP3     1:08     7.86 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
029 Khitab e Juma [18 July 2008] (14 Rajab 1429 h) خطاب جمعہ 2008 18 جولائی
  Oct 19, 2008     MP3     1:03     7.27 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
028 Khitab e Juma [11 July 2008] (07 Rajab 1429 h) خطاب جمعہ 2008 11 جولائی
  Oct 19, 2008     MP3     1:04     7.41 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
027 Khitab e Juma [04 July 2008] (29 Jamadi-ul-Sani 1429 h) خطاب جمعہ 2008 4 جولائی
  Oct 19, 2008     MP3     1:01     7.05 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
026 Khitab e Juma [27 June 2008] (22 Jamadi-ul-Sani 1429 h) خطاب جمعہ 2008 27 جون
  Oct 19, 2008     MP3     1:10     8.04 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
025 Khitab e Juma [20 June 2008] (15 Jamadi-ul-Sani 1429 h) خطاب جمعہ 2008 20 جون
  Oct 19, 2008     MP3     1:09     7.90 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
024 Khitab e Juma [13 June 2008] (08 Jamadi-ul-Sani 1429 h) خطاب جمعہ 2008 13 جون
  Oct 19, 2008     MP3     1:00     6.88 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
023 Khitab e Juma [06 June 2008] (01 Jamadi-ul-Sani 1429 h) خطاب جمعہ 2008 6 جون
  Oct 19, 2008     MP3     1:15     8.58 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
022 Khitab e Juma [30 May 2008] (24 Jamadi-ul-Awal 1429 h) خطاب جمعہ 2008 30 مئی
  Oct 19, 2008     MP3     0:55     6.40 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
021 Khitab e Juma [23 May 2008] (17 Jamadi-ul-Awal 1429 h) خطاب جمعہ 2008 23 مئی
  Oct 19, 2008     MP3     0:47     5.40 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
020 Khitab e Juma [16 May 2008] (10 Jamadi-ul-Awal 1429 h) خطاب جمعہ 2008 16 مئی
  Oct 19, 2008     MP3     0:57     6.62 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
019 Khitab e Juma [09 May 2008] (03 Jamadi-ul-Awal 1429 h) خطاب جمعہ 2008 9 مئی
  Oct 19, 2008     MP3     1:12     8.30 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
018 Khitab e Juma [02 May 2008] (25 Rabi-ul-Sani 1429 h) خطاب جمعہ 2008 2 مئی
  Oct 19, 2008     MP3     1:15     8.62 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
017 Khitab e Juma [25 Apr 2008] (18 Rabi-ul-Sani 1429 h) خطاب جمعہ 2008 25 اپریل
  Oct 19, 2008     MP3     1:13     8.42 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
016 Khitab e Juma [18 Apr 2008] (11 Rabi-ul-Sani 1429 h) خطاب جمعہ 2008 18 اپریل
  Oct 19, 2008     MP3     1:09     7.99 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
015 Khitab e Juma [11 Apr 2008] (4 Rabi-ul-Sani 1429 h) خطاب جمعہ 2008 11 اپریل
  Oct 19, 2008     MP3     1:10     8.01 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
014 Khitab e Juma [04 Apr 2008] (26 Rabi-ul-Awal 1429 h) خطاب جمعہ 2008 4 اپریل
  Oct 19, 2008     MP3     1:10     8.01 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
013 Khitab e Juma [28 Mar 2008] (19 Rabi-ul-Awal 1429 h) خطاب جمعہ 2008 28 مارچ
  Oct 19, 2008     MP3     1:17     8.89 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
012 Khitab e Juma [21 Mar 2008] (12 Rabi-ul-Awal 1429 h) خطاب جمعہ 2008 21 مارچ
  Oct 19, 2008     MP3     1:40     11.54 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
011 Khitab e Juma [14 Mar 2008] (05 Rabi-ul-Awal 1429 h) خطاب جمعہ 2008 14 مارچ
  Oct 19, 2008     MP3     1:10     8.05 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
010 Khitab e Juma [07 Mar 2008] ( 28 Safar 1429 h) خطاب جمعہ 2008 7 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:05:25     7.49 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
009 Khitab e Juma [29 Feb 2008] ( 21 Safar 1429 h) خطاب جمعہ 2008 29 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:07:26     7.72 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
008 Khitab e Juma [22 Feb 2008] ( 14 Safar 1429 h) خطاب جمعہ 2008 22 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:15:26     8.63 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
007 Khitab e Juma [15 Feb 2008] ( 07 Safar 1429 h) خطاب جمعہ 2008 15 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:06:54     7.66 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
006 Khitab e Juma [08 Feb 2008] ( 29 Muharam 1429 h) خطاب جمعہ 2008 8 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:12:54     8.34 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
005 Khitab e Juma [01 Feb 2008] ( 22 Muharam 1429 h) خطاب جمعہ 2008 1 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:17:10     8.83 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
004 Khitab e Juma [25 Jan 2008] ( 15 Muharam 1429 h) خطاب جمعہ 2008 25 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:12:16     8.27 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
003 Khitab e Juma [18 Jan 2008] ( 08 Muharam 1429 h) خطاب جمعہ 2008 18 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:08:46     7.87 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
002 Khitab e Juma [11 Jan 2008] ( 01 Muharam 1429 h) خطاب جمعہ 2008 11 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:14:22     8.51 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
001 Khitab e Juma [04 Jan 2008] ( 24 Zil haj 1428 h) خطاب جمعہ 2008 4 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:05:18     7.47 MB      Khitab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)