Menu

AUDIOS

29 Shab-e-Juma 03-octoberr-2013 شب جمعہ 2013 3 اکتوبر
  Oct 03, 2013     MP3     00:47     10.49 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 Shab-e-Juma 13-june-2013 شب جمعہ 2013 13 جون
  Jun 13, 2013     MP3     00:44     9.97 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
19 Shab-e-Juma 6-june-2013 شب جمعہ 2013 6 جون
  Jun 06, 2013     MP3     00:41     4.63 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 Shab-e-Juma 23-May-2013 شب جمعہ 2013 23 مئی
  May 23, 2013     MP3     0:40     9.35 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
16 Shab-e-Juma 16-may-2013 شب جمعہ 2013 16 مئی
  May 16, 2013     MP3     00:41     4.66 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
15 Shab-e-Juma 09-may-2013 شب جمعہ 2013 9 مئی
  May 09, 2013     MP3     00:44     9.89 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
14 Shab-e-Juma 02-may-2013 شب جمعہ 2013 2 مئی
  May 02, 2013     MP3     00:50     11.29 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
13 Shab-e-Juma 25-april-2013 شب جمعہ 2013 25 اپریل
  Apr 25, 2013     MP3     00:56     12.67 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
12 Shab-e-Juma 18-april-2013 شب جمعہ 2013 18 اپریل
  Apr 18, 2013     MP3     00:54     12.28 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
11 Shab-e-Juma 11-april-2013 شب جمعہ 2013 11 اپریل
  Apr 11, 2013     MP3     00:47     5.32 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 shab-e-juma 28-march-2013 شب جمعہ 2013 28 مارچ
  Mar 28, 2013     MP3     00:55     12.58 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 Shab-e-Juma 04-april-2013 شب جمعہ 2013 4 اپریل
  Apr 04, 2013     MP3     00:56     6.32 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 shab-e-juma 21-march-2013 شب جمعہ 2013 21 مارچ
  Mar 21, 2013     MP3     00:43     9.84 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 Shab-e-Juma 21-feburary-2013 شب جمعہ 2013 21 فروری
  Feb 21, 2013     MP3     00:40     4.54 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 Shab-e-Juma 14-feburary-2013 شب جمعہ 2013 14 فروری
  Feb 14, 2013     MP3     00:45     5.15 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 Shab-e-Juma 7-feburary-2013 شب جمعہ 2013 7 فروری
  Feb 07, 2013     MP3     00:45     5.05 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
05 Shab-e-Juma 31-january-2013 شب جمعہ 2013 31 جنوری
  Jan 31, 2013     MP3     00:37     4.25 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 Shab-e-Juma 24-january-2013 شب جمعہ 2013 24 جنوری
  Jan 24, 2013     MP3     00:45     10.29 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
03 Shab-e-Juma 17-january-2013 شب جمعہ 2013 17 جنوری
  Jan 17, 2013     MP3     00:52     5.96 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02 Shab-e-Juma 10-january-2013 شب جمعہ 2013 10 جنوری
  Jan 10, 2013     MP3     00:50     5.73 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
01 Shab-e-Juma 03-january-2013 شب جمعہ 2013 3 جنوری
  Jan 03, 2013     MP3     01:02     7.07 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
18 Shab-e-Juma 30-May-2013 شب جمعہ 2013 30 مئی
  May 30, 2013     MP3     1:05     15.17 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
40 Shab-e-Juma 26 December 2013 شب جمعہ 2013 26 دسمبر
  Dec 26, 2013     MP3     01:00     13.95 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
39 Shab-e-Juma 19 December 2013 شب جمعہ 2013 19 دسمبر
  Dec 19, 2013     MP3     01:00     13.95 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
38 Shab-e-Juma 12 December 2013 شب جمعہ 2013 12 دسمبر
  Dec 12, 2013     MP3     0:40     12.21 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
37 Shab-e-Juma 28-november-2013 شب جمعہ 2013 28 نومبر
  Nov 28, 2013     MP3     00:41     9.23 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
36 Shab-e-Juma 21-november-2013 شب جمعہ 2013 21 نومبر
  Nov 21, 2013     MP3     00:49     11.17 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
35 Shab-e-Juma 14-november-2013 شب جمعہ 2013 14 نومبر
  Nov 14, 2013     MP3     00:48     10.78 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
34 Shab-e-Juma 7-november-2013 شب جمعہ 2013 7 نومبر
  Nov 07, 2013     MP3     00:41     9.37 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
33 Shab-e-Juma 31-october-2013 شب جمعہ 2013 31 اکتوبر
  Oct 31, 2013     MP3     00:48     10.84 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
32 Shab-e-Juma 24-october-2013 شب جمعہ 2013 24 اکتوبر
  Oct 24, 2013     MP3     00:48     10.93 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
31 Shab-e-Juma 17-october-2013 شب جمعہ 2013 17 اکتوبر
  Oct 17, 2013     MP3     00:54     12.16 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
30 Shab-e-Juma 10-october-2013 شب جمعہ 2013 10 اکتوبر
  Oct 10, 2013     MP3     00:44     10.00 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
29 Shab-e-Juma 03-octoberr-2013 شب جمعہ 2013 3 اکتوبر
  Oct 03, 2013     MP3     00:47     10.49 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
28 Shab-e-Juma 26-September-2013 شب جمعہ 2013 26 ستمبر
  Sep 26, 2013     MP3     00:36     8.38 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
27 Shab-e-Juma 19-September-2013 شب جمعہ 2013 19 ستمبر
  Sep 19, 2013     MP3     00:48     10.93 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
26 Shab-e-Juma 12-September-2013 شب جمعہ 2013 12 ستمبر
  Sep 12, 2013     MP3     00:50     11.36 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
25 Shab-e-Juma 5-September-2013 شب جمعہ 2013 5 ستمبر
  Sep 05, 2013     MP3     00:44     10.06 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 Shab-e-Juma 29-august-2013 شب جمعہ 2013 29 اگست
  Aug 29, 2013     MP3     00:50     11.43 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 Shab-e-Juma 22-august-2013 شب جمعہ 2013 22 اگست
  Aug 22, 2013     MP3     00:53     11.98 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
22 Shab-e-Juma 15-august-2013 شب جمعہ 2013 15 اگست
  Aug 15, 2013     MP3     00:51     11.49 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 Shab-e-Juma 4-july-2013 شب جمعہ 2013 4 جولائی
  Jul 04, 2013     MP3     00:39     8.77 MB      Shab -e- Jummah 2013     Miscellaneous  
01 Shab-e-Juma 02 JANUARY 2014 شب جمعہ 2014 2 جنوری
  Jan 02, 2014     MP3     01:00     13.95 MB      Shab -e- Jummah 2013     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)