Menu

AUDIOS

46 SHAB-E-JUMA (31 DECEMBER 2015) (19 Rabi Awwal 1437H)Maulana Muhammad Anwar Shah شب جمعہ 2015 31 دسمبر
  Dec 31, 2015     MP3     00:27     6.29 MB      Shab-e-Jummah 2015     Miscellaneous  
45 SHAB-E-JUMA (24 DECEMBER 2015) (13 Rabi Awwal 1437H) شب جمعہ 2015 24 دسمبر
  Dec 24, 2015     MP3     00:55     12.79 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
44 SHAB-E-JUMA (17 DECEMBER 2015) (05 Rabi Awwal 1437H) شب جمعہ 2015 17 دسمبر
  Dec 17, 2015     MP3     00:50     11.57 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
43 SHAB-E-JUMA (10 DECEMBER 2015) (27 Safar 1437H) شب جمعہ 2015 10 دسمبر
  Dec 10, 2015     MP3     00:47     10.90 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
42 SHAB-E-JUMA (03 DECEMBER 2015) (21 Safar 1437H) شب جمعہ 2015 3 دسمبر
  Dec 03, 2015     MP3     00:56     12.86 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
41 SHAB-E-JUMA (26 NOVEMBER 2015) (13 Safar 1437H) شب جمعہ 2015 26 نومبر
  Nov 26, 2015     MP3     00:45     10.50 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
40 SHAB-E-JUMA (05 NOVEMBER 2015) (23 Muharram Ul Haram 1437H) شب جمعہ 2015 5 نومبر
  Nov 05, 2015     MP3     00:50     11.39 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
39 SHAB-E-JUMA (29 OCTOBER 2015) (16 Muharram Ul Haram 1437H) شب جمعہ 2015 29 اکتوبر
  Oct 29, 2015     MP3     00:48     11.17 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
38 SHAB-E-JUMA (22 OCTOBER 2015) (09 Muharram Ul Haram 1437H) شب جمعہ 2015 22 اکتوبر
  Oct 22, 2015     MP3     00:41     9.55 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
37 SHAB-E-JUMA (15 OCTOBER 2015) (02 Muharram Ul Haram 1437H) شب جمعہ 2015 15 اکتوبر
  Oct 15, 2015     MP3     00:47     10.61 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
36 SHAB-E-JUMA (08 OCTOBER 2015) (24 ZIL HAJJA 1436H) شب جمعہ 2015 8 اکتوبر
  Oct 08, 2015     MP3     00:29     6.47 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
35 SHAB-E-JUMA (01 OCTOBER 2015) (17 ZIL HAJJA 1436H) شب جمعہ 2015 1 اکتوبر
  Oct 01, 2015     MP3     00:22      4.98 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
34 SHAB-E-JUMA (24 SEPTEMBER 2015) (10 ZIL HAJJA 1436H) شب جمعہ 2015 24 ستمبر
  Sep 24, 2015     MP3     00:46     10.72 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
33 SHAB-E-JUMA (17 SEPTEMBER 2015) (03 ZIL HAJJA 1436H) شب جمعہ 2015 17 ستمبر
  Sep 17, 2015     MP3     00:39     8.89 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
32 SHAB-E-JUMA (10 SEPTEMBER 2015) (26 ZILQAEDA 1436H) شب جمعہ 2015 10 ستمبر
  Sep 10, 2015     MP3     00:36     8.23 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
31 SHAB-E-JUMA (03 SEPTEMBER 2015) (19 ZILQAEDA 1436H) شب جمعہ 2015 3 ستمبر
  Sep 03, 2015     MP3     00:45     10.25 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
30 SHAB-E-JUMA (27 AUGUST 2015) (11 ZILQAEDA 1436H) شب جمعہ 2015 27 اگست
  Aug 27, 2015     MP3     00:45     10.24 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
29 SHAB-E-JUMA (20 AUGUST 2015) (04 ZILQAEDA 1436H).mp3 شب جمعہ 2015 20 اگست
  Aug 20, 2015     MP3     00:52     11.98 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
28 SHAB-E-JUMA (13 AUGUST 2015) (29 SHAWWAL 1436H).mp3 شب جمعہ 2015 13 اگست
  Aug 13, 2015     MP3     00:52     12.24 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
27 SHAB-E-JUMA (06 AUGUST 2015) (21 SHAWWAL 1436H) شب جمعہ 2015 6 اگست
  Aug 06, 2015     MP3     00:49     11.25 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
26 SHAB-E-JUMA (30 JULY 2015) (14 SHAWWAL 1436H) شب جمعہ 2015 30 جولائی
  Jul 30, 2015     MP3     00:45     10.33 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
25 SHAB-E-JUMA (23 JULY 2015) (06 SHAWWAL 1436H) شب جمعہ 2015 23 جولائی
  Jul 23, 2015     MP3     00:43     7.46 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 SHAB-E-JUMA (11 JUNE 2015) (25 SHABAAN 1436H) شب جمعہ 2015 11 جون
  Jun 11, 2015     MP3     00:39     8.74 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 SHAB-E-JUMA (04 JUNE 2015) (17 SHABAAN 1436H) شب جمعہ 2015 4 جون
  Jun 04, 2015     MP3     00:51     11.58 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
22 SHAB-E-JUMA (28 MAY 2015) (10 SHABAAN 1436H) شب جمعہ 2015 28 مئی
  May 28, 2015     MP3     00:43     12.01 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 SHAB-E-JUMA (21 MAY 2015) (03 SHABAAN 1436H) شب جمعہ 2015 21 مئی
  May 21, 2015     MP3     00:46     10.63 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 SHAB-E-JUMA (14 MAY 2015) (25 Rajab 1436H) شب جمعہ 2015 14 مئی
  May 14, 2015     MP3     00:43     0.80 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
19 SHAB-E-JUMA (07 MAY 2015) (18 Rajab 1436H) شب جمعہ 2015 7 مئی
  May 07, 2015     MP3     00:43     9.79 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
18 SHAB-E-JUMA (30 April 2015) (11 Rajab 1436H) شب جمعہ 2015 30 اپریل
  Apr 30, 2015     MP3     00:49     11.36 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 SHAB-E-JUMA (23 April 2015) (04 Rajab 1436H) شب جمعہ 2015 23 اپریل
  Apr 23, 2015     MP3     00:51     11.61 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
16 SHAB-E-JUMA (16 April 2015) (28 Jamadi Us Saani 1436H) شب جمعہ 2015 16 اپریل
  Apr 16, 2015     MP3     00:38     8.66 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
15 SHAB-E-JUMA (09 April 2015) (20 Jamadi Us Saani 1436H) شب جمعہ 2015 9 اپریل
  Apr 09, 2015     MP3     00:32     7.36 MB      Shab-e-Jummah 2015     Miscellaneous  
14 SHAB-E-JUMA (02 April 2015) (13 Jamadi Us Saani 1436H) شب جمعہ 2015 2 اپریل
  Apr 02, 2015     MP3     00:23     5.16 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
13 SHAB-E-JUMA (26 MARCH 2015) (06 Jamadi Us Saani 1436H) شب جمعہ 2015 26 مارچ
  Mar 26, 2015     MP3     00:20     5.32 MB      Shab-e-Jummah 2015     Miscellaneous  
12 SHAB-E-JUMA (19 MARCH 2015) (28 Jamadi Ul Awwal 1436H) شب جمعہ 2015 19 مارچ
  Mar 19, 2015     MP3     00:49     11.36 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
11 SHAB-E-JUMA (12 MARCH 2015) (21 Jamadi Ul Awwal 1436H) شب جمعہ 2015 12 مارچ
  Mar 12, 2015     MP3     00:57     12.96 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 SHAB-E-JUMA (05 MARCH 2015) (13 Jamadi Ul Awwal 1436H) شب جمعہ 2015 5 مارچ
  Mar 05, 2015     MP3     00:52     11.79 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 SHAB-E-JUMA (26 FEBURARY 2015) (08 Jamadi Ul Awwal 1436H) شب جمعہ 2015 26 فروری
  Feb 26, 2015     MP3     00:50     11.49 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 SHAB-E-JUMA (19 FEBURARY 2015) (01 Jamadi Ul Awwal 1436H) شب جمعہ 2015 19 فروری
  Feb 19, 2015     MP3     00:43     9.91 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 SHAB-E-JUMA (12 FEBURARY 2015) (23 RabiUlSaani 1436H) شب جمعہ 2015 12 فروری
  Feb 12, 2015     MP3     01:10     16.17 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 SHAB-E-JUMA (05 FEBURARY 2015) (16 RabiUlSaani 1436H) شب جمعہ 2015 5 فروری
  Feb 05, 2015     MP3     00:54     12.30 MB      Shab-e-Jummah 2015     Miscellaneous  
05 SHAB-E-JUMA (29 JANUARY 2015) (09 RabiUlSaani 1436H) شب جمعہ 2015 29 جنوری
  Jan 29, 2015     MP3     01:03     14.61 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 SHAB-E-JUMA (22 JANUARY 2015) (02 RabiUlSaani 1436H) شب جمعہ 2015 22 جنوری
  Jan 22, 2015     MP3     00:50     11.25 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
03 SHAB-E-JUMA (15 JANUARY 2015) (24 RabiUlAwwal 1436H) شب جمعہ 2015 15 جنوری
  Jan 15, 2015     MP3     00:56     12.64 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02 SHAB-E-JUMA (08 JANUARY 2015) (17 RabiUlAwwal 1436H) شب جمعہ 2015 8 جنوری
  Jan 08, 2015     MP3     00:48     11.17 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
01 SHAB-E-JUMA (01 JANUARY 2015) (10 RabiUlAwwal 1436H) شب جمعہ 2015 1 جنوری
  Jan 01, 2015     MP3     00:48     10.89 MB      Shab-e-Jummah 2015     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)