Menu

AUDIOS

01 Dora-E-Tafseer 23 MAY 2016 DAY 1
  May 23, 2016     MP3     02:30     34.16 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02 Dora E Tafseer 24 MAY 2016 DAY 2
  May 24, 2016     MP3     02:32     34.82 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
03 Dora E Tafseer 25 MAY 2016 (17 Shaban 1437 HJ) Day 3
  May 25, 2016     MP3     02:54     39.73 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 Dora E Tafseer 26 MAY 2016 (18 Shaban 1437 HJ)Day 4
  May 26, 2016     MP3     02:54     39.69 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
05 Dora E Tafseer 27 MAY 2016 (19 Shaban 1437 HJ)Day 5
  May 27, 2016     MP3     02:34     35.24 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 Dora E Tafseer 28 MAY 2016 (20 Shaban 1437 HJ)Day 6
  May 28, 2016     MP3     02:44     37.59 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 Dora E Tafseer 29 MAY 2016 (21 Shaban 1437 HJ)Day 7
  May 29, 2016     MP3     03:20     45.79 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 Dora E Tafseer 30 MAY 2016 (22 Shaban 1437 HJ)Day 8
  May 30, 2016     MP3     02:46     38.13 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 Dora E Tafseer 31 MAY 2016 (23 Shaban 1437 HJ)Day 9
  May 31, 2016     MP3     02:58     40.60 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 Dora E Tafseer 01 JUNE 2016 (24 Shaban 1437 HJ)Day 10
  Jun 01, 2016     MP3     02:37     35.93 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
11 Dora E Tafseer 02 JUNE 2016 (25 Shaban 1437 HJ)Day 11
  Jun 02, 2016     MP3     03:11     43.85 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
12 Dora E Tafseer 03 JUNE 2016 (26 Shaban 1437 HJ)Day 12
  Jun 03, 2016     MP3     02:57     40.57 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
13 Dora E Tafseer 04 JUNE 2016 (27 Shaban 1437 HJ)Day 13
  Jun 04, 2016     MP3     03:05     42.25 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
14 Dora E Tafseer 05 JUNE 2016 (28 Shaban 1437 HJ)Day 14
  Jun 05, 2016     MP3     03:25     46.89 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
15 Dora E Tafseer 06 JUNE 2016 (29 Shaban 1437 HJ)Day 15
  Jun 06, 2016     MP3     03:41     50.65 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
16 Dora E Tafseer 07 JUNE 2016 (01 Ramadan 1437 HJ)Day 16
  Jun 07, 2016     MP3     02:59     41.20 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 Dora E Tafseer 08 JUNE 2016 (02 Ramadan 1437 HJ)Day 17 دورہ تفسیر القرآن الکریم۔ سورۃ الحج آیت نمبر ٣٨تا سورۃ مکمل۔ ٠٢ رمضان المبارک ١٤٣٨ھ بمطابق ٠٨ جون ٢٠١٦ء
  Jun 08, 2016     MP3     01:40     22.89 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
18 Dora E Tafseer 09 JUNE 2016 (03 Ramadan 1437 HJ)Day 18
  Jun 09, 2016     MP3     04:05     56.09 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
19 Dora E Tafseer 10 JUNE 2016 (04 Ramadan 1437 HJ)Day 19
  Jun 10, 2016     MP3     02:37     35.97 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 Dora E Tafseer 11 JUNE 2016 (05 Ramadan 1437 HJ)Day 20
  Jun 11, 2016     MP3     02:51     39.29 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 Dora E Tafseer 12 JUNE 2016 (06 Ramadan 1437 HJ) Day21
  Jun 12, 2016     MP3     02:57     40.46 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
22 Dora E Tafseer 13 JUNE 2016 (07 Ramadan 1437 HJ)Day 22
  Jun 13, 2016     MP3     02:54     39.84 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 Dora E Tafseer 14 JUNE 2016 (08 Ramadan 1437 HJ)Day 23
  Jun 14, 2016     MP3     03:09     43.39 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 Dora E Tafseer 15 JUNE 2016 (09 Ramadan 1437 HJ)Day 24
  Jun 15, 2016     MP3     03:02     41.87 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
25 Dora E Tafseer 16 JUNE 2016 (10 Ramadan 1437 HJ)Day 25
  Jun 16, 2016     MP3     03:30     48.23 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
26 Dora E Tafseer 17 JUNE 2016 (11 Ramadan 1437 HJ)Day 26
  Jun 17, 2016     MP3     03:00     41.39 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
27 Dora E Tafseer 18 JUNE 2016 (12 Ramadan 1437 HJ)Day 27
  Jun 18, 2016     MP3     03:33     48.56 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
28 Dora E Tafseer 19 JUNE 2016 (13 Ramadan 1437 HJ)Day 28
  Jun 19, 2016     MP3     03:38     52.29 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
29 Dora E Tafseer 20 JUNE 2016 (14 Ramadan 1437 HJ)Day 29
  Jun 20, 2016     MP3     02:40     36.65 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
30 Dora E Tafseer 21 JUNE 2016 (15 Ramadan 1437 HJ)Day 30
  Jun 21, 2016     MP3     03:15     44.75 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
31 Dora E Tafseer 22 JUNE 2016 (16 Ramadan 1437 HJ)Day 31
  Jun 22, 2016     MP3     02:47     38.40 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
32 Dora E Tafseer 23 JUNE 2016 (17 Ramadan 1437 HJ)Day 32
  Jun 23, 2016     MP3     02:49     38.71 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
33 Dora E Tafseer 24 JUNE 2016 (18 Ramadan 1437 HJ)Day 33
  Jun 24, 2016     MP3     02:32     34.88 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
34 Dora E Tafseer 25 JUNE 2016 (19 Ramadan 1437 HJ)Day 34 دورۃ تفسیر 25 جون 2016ء بمطابق 19 رمضان 1437ھ
  Jun 25, 2016     MP3     02:39     36.56 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
35 Dora E Tafseer 26 JUNE 2016 (20 Ramadan 1437 HJ)Day 35
  Jun 26, 2016     MP3     02:39     36.54 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
36 Dora E Tafseer 27 JUNE 2016 (21 Ramadan 1437 HJ)Day 36
  Jun 27, 2016     MP3     03:11     43.78 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
37 Dora E Tafseer 28 JUNE 2016 (22 Ramadan 1437 HJ)Day 37
  Jun 28, 2016     MP3     02:20     32.21 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
38 Dora E Tafseer 29 JUNE 2016 (23 Ramadan 1437 HJ)Day 38
  Jun 29, 2016     MP3     03:29     48.00 MB      Dora-e-Tafseer 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)