Menu

AUDIOS

41_SHAB-E-JUMA_(29_December_2016)_(30_Rabi_ul_Awwal_1438H) بیان شب جمعۃ المبارک 30 ربیع الاول 1438ھ بمطابق 29 دسمبر 2016ء
  Dec 29, 2016     MP3     00:58     10.61 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
38_SHAB-E-JUMA_(08_December_2016)_(09_Rabi_ul_Awwal_1438H)
  Dec 08, 2016     MP3     00:58     13.14 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
37_SHAB-E-JUMA_(01_December_2016)_(02_Rabi_ul_Awwal_1438H)
  Dec 01, 2016     MP3     00:51     11.70 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
36_SHAB-E-JUMA_(24_November_2016)_(24_Safar_1438H)
  Nov 24, 2016     MP3     00:53     12.18 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
35_SHAB-E-JUMA_(03_November_2016)_(03_Safar_1438H)
  Nov 03, 2016     MP3     00:49     11.36 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
34_SHAB-E-JUMA_(27_OCTOBER_2016)_(26_Muharram_1438H)
  Oct 27, 2016     MP3     00:48     10.87 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
33_SHAB-E-JUMA_(20_OCTOBER_2016)_(19_Muharram_1438H)
  Oct 20, 2016     MP3     00:47     10.61 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
32_SHAB-E-JUMA_(13_OCTOBER_2016)_(12_Muharram_1438H)
  Oct 13, 2016     MP3     00:38     8.73 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
31_SHAB-E-JUMA_(06_OCTOBER_2016)_(04_Muharram_1438H)
  Oct 06, 2016     MP3     00:50     11.53 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
30_SHAB-E-JUMA_(29_September_2016)_(27_Zil Hajj_1437H)
  Sep 29, 2016     MP3     00:44     10.27 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
29_SHAB-E-JUMA_(01_September_2016)_(29_ziqad_1437H)
  Sep 01, 2016     MP3     00:40     9.28 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
28_SHAB-E-JUMA_(25_August_2016)_(22_ziqad_1437H)
  Aug 25, 2016     MP3     00:36     8.22 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
27_SHAB-E-JUMA_(18_August_2016)_(15_ziqad_1437H)
  Aug 18, 2016     MP3     00:44     9.94 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
26_SHAB-E-JUMA_(11_August_2016)_(08_ziqad_1437H)
  Aug 11, 2016     MP3     00:47     4.36 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
25_SHAB-E-JUMA_(04_August_2016)_(01_ziqaad_1437H)
  Aug 04, 2016     MP3     38:00     8.70 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 SHAB-E-JUMA (28 JULY 2016) (24 Shawwal 1437H)
  Jul 28, 2016     MP3     00:44     10.06 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 SHAB-E-JUMA (21 JULY 2016) (17 Shawwal 1437H)
  Jul 22, 2016     MP3     50:00     11.44 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
22 SHAB-E-JUMA (14 JULY 2016) (10 Shawwal 1437H)
  Jul 14, 2016     MP3     00:40     9.08 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 SHAB-E-JUMA (07 JULY 2016) (03 Shawwal 1437H)
  Jul 07, 2016     MP3     00:27     6.36 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 SHAB E JUMMAH (02 JUNE 2016) (25 SHABAN 1437HJ)
  Jun 02, 2016     MP3     00:35     7.98 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
19 SHAB-E-JUMA (26 MAY 2016) (19 Shaban 1437H)
  May 26, 2016     MP3     00:28     6.47 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
18 SHAB-E-JUMA (19 MAY 2016) (12 Shaban 1437H)
  May 19, 2016     MP3     00:37     8.50 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 SHAB-E-JUMA (12 MAY 2016) (05 Shaban 1437H)
  May 12, 2016     MP3     00:36     8.36 MB      Shab-e-Jummah 2016     Miscellaneous  
16 SHAB-E-JUMA (05 MAY 2016) (28 Rajab 1437H)
  May 05, 2016     MP3     00:41     9.26 MB      Shab-e-Jummah 2016     Miscellaneous  
15 SHAB-E-JUMA (28 APRIL 2016) (21 Rajab 1437H) شب جمعہ 2016 28 اپریل
  Apr 28, 2016     MP3     00:29     6.62 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
14 SHAB-E-JUMA (21 APRIL 2016) (13 Rajab 1437H) شب جمعہ 2016 21 اپریل
  Apr 21, 2016     MP3     00:45     10.27 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
13 SHAB-E-JUMA (14 APRIL 2016) (06 Rajab 1437H) شب جمعہ 2016 14 اپریل
  Apr 14, 2016     MP3     00:41     9.40 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
12 SHAB-E-JUMA (07 APRIL 2016) (28 Jamadi Us Sani 1437H) شب جمعہ 2016 7 اپریل
  Apr 07, 2016     MP3     01:03     14.54 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
11 SHAB-E-JUMA (31 MARCH 2016) (21 Jamadi Us Sani 1437H) شب جمعہ 2016 31 مارچ
  Mar 31, 2016     MP3     00:58     11.66 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 SHAB-E-JUMA (24 MARCH 2016) (14 Jamadi Us Sani 1437H) شب جمعہ 2016 24 مارچ
  Mar 24, 2016     MP3     00:43     9.80 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 SHAB-E-JUMA (17 MARCH 2016) (07 Jamadi Us Sani 1437H) شب جمعہ 2016 17 مارچ
  Mar 17, 2016     MP3     00:57     12.92 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 SHAB-E-JUMA (10 MARCH 2016) (30 Jamadi Ul Awwal 1437H) شب جمعہ 2016 10 مارچ
  Mar 10, 2016     MP3     00:49     11.12 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 SHAB-E-JUMA (03 MARCH 2016) (24 Jamadi Ul Awwal 1437H) شب جمعہ 2016 3 مارچ
  Mar 07, 2016     MP3     00:55     12.59 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 SHAB-E-JUMA (03 MARCH 2016) (24 Jamadi Ul Awwal 1437H) شب جمعہ 2016 3 مارچ
  Mar 03, 2016     MP3     00:55     12.59 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 SHAB-E-JUMA (25 FEBRUARY 2016) (17 Jamadi Ul Awwal 1437H) شب جمعہ 2016 25 فروری
  Feb 26, 2016     MP3     00:47     10.61 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
05 SHAB-E-JUMA (18 FEBRUARY 2016) (09 Jamadi Ul Awwal 1437H) شب جمعہ 2016 18 فروری
  Feb 26, 2016     MP3     00:49     11.41 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 SHAB-E-JUMA (28 JANUARY 2016) (17 Rabi Us Sani 1437H) شب جمعہ 2016 28 جنوری
  Jan 28, 2016     MP3     00:43     9.91 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
03 SHAB-E-JUMA (21 JANUARY 2016) (11 Rabi Us Sani 1437H) شب جمعہ 2016 21 جنوری
  Jan 21, 2016     MP3     00:59     0.11 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02 SHAB-E-JUMA (14 JANUARY 2016) (04 Rabi Us Sani 1437H) شب جمعہ 2016 14 جنوری
  Jan 14, 2016     MP3     00:37     8.47 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
01 SHAB-E-JUMA (07 JANUARY 2016) (26 Rabi Awwal 1437H) شب جمعہ 2016 7 جنوری
  Jan 07, 2016     MP3     01:01     14.06 MB      Shab-e-Jummah 2016     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)