Menu

AUDIOS

042 Khitab e Juma [27 Dec 2002] خطاب جمعہ 2002 27 دسمبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:15     8.61 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
041 Khitab e Juma [20 Dec 2002] خطاب جمعہ 2002 20 دسمبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:25     9.78 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
040 Khitab e Juma [13 Dec 2002] خطاب جمعہ 2002 13 دسمبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:50     12.61 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
039 Khitab e Juma [29 Nov 2002] خطاب جمعہ 2002 29 نومبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:26     9.86 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
038 Khitab e Juma [22 Nov 2002] خطاب جمعہ 2002 22 نومبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:11     8.23 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
037 Khitab e Juma [08 Nov 2002] خطاب جمعہ 2002 8 نومبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:10     8.05 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
036 Khitab e Juma [01 Nov 2002] خطاب جمعہ 2002 1 نومبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:20     9.26 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
035 Khitab e Juma [25 Oct 2002] خطاب جمعہ 2002 25 اکتوبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:13     8.43 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
034 Khitab e Juma [11 Oct 2002] خطاب جمعہ 2002 11 اکتوبر
  Oct 19, 2008     MP3     1:25     9.78 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
033 Khitab e Juma [23 Aug 2002] خطاب جمعہ 2002 23 اگست
  Oct 19, 2008     MP3     1:22     9.42 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
032 Khitab e Juma [16 Aug 2002] خطاب جمعہ 2002 16 اگست
  Oct 19, 2008     MP3     1:26     9.89 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
031 Khitab e Juma [09 Aug 2002] خطاب جمعہ 2002 9 اگست
  Oct 19, 2008     MP3     1:03     7.27 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
030 Khitab e Juma [02 Aug 2002] خطاب جمعہ 2002 2 اگست
  Oct 19, 2008     MP3     1:27     10.03 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
029 Khitab e Juma [26 Jul 2002] خطاب جمعہ 2002 26 جولائی
  Oct 19, 2008     MP3     1:19     9.06 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
028 Khitab e Juma [19 Jul 2002] خطاب جمعہ 2002 19 جولائی
  Oct 19, 2008     MP3     1:17     8.85 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
027 Khitab e Juma [12 Jul 2002] خطاب جمعہ 2002 12 جولائی
  Oct 19, 2008     MP3     1:14     8.49 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
026 Khitab e Juma [05 Jul 2002] خطاب جمعہ 2002 5 جولائی
  Oct 19, 2008     MP3     1:30     10.36 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
025 Khitab e Juma [28 Jun 2002] خطاب جمعہ 2002 28 جون
  Oct 19, 2008     MP3     1:32     10.57 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
024 Khitab e Juma [21 Jun 2002] خطاب جمعہ 2002 21 جون
  Oct 19, 2008     MP3     1:28     10.08 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
023 Khitab e Juma [14 Jun 2002] خطاب جمعہ 2002 14 جون
  Oct 19, 2008     MP3     1:27     9.99 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
022 Khitab e Juma [07 Jun 2002] خطاب جمعہ 2002 7 جون
  Oct 19, 2008     MP3     1:40     5.75 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
021 Khitab e Juma [31 May 2002] خطاب جمعہ 2002 31 مئی
  Oct 19, 2008     MP3     1:23     9.58 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
020 Khitab e Juma [24 May 2002] خطاب جمعہ 2002 24 مئی
  Oct 19, 2008     MP3     1:32     10.57 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
019 Khitab e Juma [17 May 2002] خطاب جمعہ 2002 17 مئی
  Oct 19, 2008     MP3     1:33     10.66 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
018 Khitab e Juma [10 May 2002] خطاب جمعہ 2002 10 مئی
  Oct 19, 2008     MP3     1:18     8.96 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
017 Khitab e Juma [03 May 2002] خطاب جمعہ 2002 3 مئی
  Oct 19, 2008     MP3     1:19     9.11 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
016 Khitab e Juma [26 Apr 2002] خطاب جمعہ 2002 26 اپریل
  Oct 19, 2008     MP3     1:19     9.14 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
015 Khitab e Juma [19 Apr 2002] خطاب جمعہ 2002 19 اپریل
  Oct 19, 2008     MP3     1:26     9.87 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
014 Khitab e Juma [12 Apr 2002] خطاب جمعہ 2002 12 اپریل
  Oct 19, 2008     MP3     1:28     10.11 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
013 Khitab e Juma [05 Apr 2002] خطاب جمعہ 2002 5 اپریل
  Oct 19, 2008     MP3     1:32     10.57 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
012 Khitab e Juma [29 Mar 2002] خطاب جمعہ 2002 29 مارچ
  Oct 19, 2008     MP3     1:28     10.16 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
011 Khitab e Juma [22 Mar 2002] خطاب جمعہ 2002 22 مارچ
  Oct 19, 2008     MP3     1:32     10.59 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
010 Khitab e Juma [08 Mar 2002] خطاب جمعہ 2002 8 مارچ
  Oct 19, 2008     MP3     1:20     9.25 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
009 Khitab e Juma [01 Mar 2002] خطاب جمعہ 2002 1 مارچ
  Oct 19, 2008     MP3     1:15     8.67 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
008 Khitab e Juma [22 Feb 2002] خطاب جمعہ 2002 22 فروری
  Oct 19, 2008     MP3     1:12     8.25 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
007 Khitab e Juma [15 Feb 2002] خطاب جمعہ 2002 15 فروری
  Oct 19, 2008     MP3     1:21     9.28 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
006 Khitab e Juma [08 Feb 2002] خطاب جمعہ 2002 8 فروری
  Oct 19, 2008     MP3     1:07     7.72 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
005 Khitab e Juma [01 Feb 2002] خطاب جمعہ 2002 1 فروری
  Oct 19, 2008     MP3     1:14     8.49 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
004 Khitab e Juma [25 Jan 2002] خطاب جمعہ 2002 25 جنوری
  Oct 19, 2008     MP3     1:24     9.66 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
003 Khitab e Juma [18 Jan 2002] خطاب جمعہ 2002 18 جنوری
  Oct 19, 2008     MP3     1:28     10.13 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
002 Khitab e Juma [11 Jan 2002] خطاب جمعہ 2002 11 جنوری
  Oct 19, 2008     MP3     1:22     9.46 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
001 Khitab e Juma [04 Jan 2002] خطاب جمعہ 2002 4 جنوری
  Oct 19, 2008     MP3     1:20     9.24 MB      Khitab -e- Jummah 2002     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)