Menu

AUDIOS

052 Khitab e Juma [28 Dec 2007] (17 ZilHaja 1428) خطاب جمعہ 2007 28 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:58:32     6.70 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
051 Khitab e Juma [21 Dec 2007] (10 ZilHaja 1428) خطاب جمعہ 2007 21 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:51:53     5.94 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
050 Khitab e Juma [14 Dec 2007] (03 ZilHaja 1428) خطاب جمعہ 2007 14 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:10:00     8.01 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
049 Khitab e Juma [07 Dec 2007] (26 Zaiqadah 1428) خطاب جمعہ 2007 7 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:16:17     8.73 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
048 Khitab e Juma [30 Nov 2007] (19 Zaiqadah 1428) خطاب جمعہ 2007 30 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:14:25     8.52 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
047 Khitab e Juma [23 Nov 2007] (12 Zaiqadah 1428) خطاب جمعہ 2007 23 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:51     9.14 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
046 Khitab e Juma [16 Nov 2007] (05 Zaiqadah 1428) خطاب جمعہ 2007 16 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:23:10     9.52 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
045 Khitab e Juma [09 Nov 2007] (25 Shawal UL Mukaram 1428) خطاب جمعہ 2007 9 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:17:03     8.82 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
044 Khitab e Juma [02 Nov 2007] (18 Shawal UL Mukaram 1428) خطاب جمعہ 2007 2 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:20:00     2.29 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
042 Khitab e Juma [19 Oct 2007] (06 Shawal UL Mukaram 1428) خطاب جمعہ 2007 19 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:05:53     7.54 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
041 Khitab e Juma [12 Oct 2007] (29 Ramazan-ul-Mubarak 1428) خطاب جمعہ 2007 12 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:14:26     8.52 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
040 Khitab e Juma [05 Oct 2007] (22 Ramazan-ul-Mubarak 1428) خطاب جمعہ 2007 5 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:58:21     6.68 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
039 Khitab e Juma [28 Sep 2007] (15 Ramazan-ul-Mubarak 1428) خطاب جمعہ 2007 28 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:51:44     5.92 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
038 Khitab e Juma [21 Sep 2007] (08 Ramazan-ul-Mubarak 1428) خطاب جمعہ 2007 21 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:02:41     7.17 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
037 Khitab e Juma [14 Sep 2007] (01 Ramazan-ul-Mubarak 1428) خطاب جمعہ 2007 14 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:14:51     8.57 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
036 Khitab e Juma [07 Sep 2007] (24 Shaban 1428) خطاب جمعہ 2007 7 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:08:45     7.87 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
035 Khitab e Juma [31 Aug 2007] (17 Shaban 1428) خطاب جمعہ 2007 31 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     01:23:13     9.52 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
034 Khitab e Juma [24 Aug 2007] (10 Shaban 1428) خطاب جمعہ 2007 24 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     01:12:07     8.25 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
033 Khitab e Juma [17 Aug 2007] (03 Shaban 1428) خطاب جمعہ 2007 17 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     01:10:45     8.10 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
032 Khitab e Juma [10 Aug 2007] (25 Rajab-Al-Murajab 1428) خطاب جمعہ 2007 10 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     01:03:59     7.32 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
031 Khitab e Juma [03 Aug 2007] (18 Rajab-Al-Murajab 1428) خطاب جمعہ 2007 3 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     01:10:40     8.09 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
030 Khitab e Juma [27 Jul 2007] (11 Rajab-Al-Murajab 1428) خطاب جمعہ 2007 27 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:14:54     8.57 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
029 Khitab e Juma [20 Jul 2007] (04 Rajab-Al-Murajab 1428) خطاب جمعہ 2007 20 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:15:17     8.62 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
028 Khitab e Juma [13 Jul 2007] (27 Jamadi Ul Sani 1428 h) خطاب جمعہ 2007 13 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:17:38     8.89 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
027 Khitab e Juma [06 Jul 2007] (20 Jamadi Ul Sani 1428 h) خطاب جمعہ 2007 6 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:17:01     8.81 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
026 Khitab e Juma [29 Jun 2007] (13 Jamadi Ul Sani 1428 h) خطاب جمعہ 2007 29 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:17:01     8.81 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
025 Khitab e Juma [22 Jun 2007] (06 Jamadi Ul Sani 1428 h) خطاب جمعہ 2007 22 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:12:22     8.28 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
024 Khitab e Juma [15 Jun 2007] (29 Jamadi UL Awal 1428 h) خطاب جمعہ 2007 15 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:16:15     8.73 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
023 Khitab e Juma [08 Jun 2007] (22 Jamadi UL Awal 1428 h) خطاب جمعہ 2007 8 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:15:08     8.60 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
022 Khitab e Juma [01 Jun 2007] (15 Jamadi UL Awal 1428 h) خطاب جمعہ 2007 1 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:09:36     7.97 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
021 Khitab e Juma [26 May 2007] (08 Jamadi UL Awal 1428 h) خطاب جمعہ 2007 26 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:49     9.13 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
019 Khitab e Juma [11 May 2007] (23 Rabiul Sani 1428 h) خطاب جمعہ 2007 11 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     00:46:48     5.36 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
018 Khitab e Juma [04 May 2007] (16 Rabiul Sani 1428 h) خطاب جمعہ 2007 4 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:34:59     10.87 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
017 Khitab e Juma [27 Apr 2007] (09 Rabiul Sani 1428 h) خطاب جمعہ 2007 27 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:32:42     10.61 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
016 Khitab e Juma [20 Apr 2007] (02 Rabiul Sani 1428 h) خطاب جمعہ 2007 20 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:27:59     10.07 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
015 Khitab e Juma [13 Apr 2007] (24 Rabiul Awal 1428 h) خطاب جمعہ 2007 13 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:50     9.14 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
014 Khitab e Juma [06 Apr 2007] (17 Rabiul Awal 1428 h) خطاب جمعہ 2007 6 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:13:30     8.41 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
013 Khitab e Juma [30 Mar 2007] (10 Rabiul Awal 1428 h) خطاب جمعہ 2007 30 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:24:23     9.66 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
012 Khitab e Juma [23 Mar 2007] (03 Rabiul Awal 1428 h) خطاب جمعہ 2007 23 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:28:54     10.18 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
011 Khitab e Juma [16 Mar 2007] (26 Safar 1428 h) خطاب جمعہ 2007 16 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:23:34     9.56 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
010 Khitab e Juma [09 Mar 2007] (18 Safar 1428 h) خطاب جمعہ 2007 9 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:18:07     8.94 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
009 Khitab e Juma [02 Mar 2007] (11 Safar 1427 h) خطاب جمعہ 2007 2 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:24:22     9.66 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
008 Khitab e Juma [23 Feb 2007] (04 Safar 1427 h) خطاب جمعہ 2007 23 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:21:13     9.30 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
007 Khitab e Juma [16 Feb 2007] (27 Muharam 1427 h) خطاب جمعہ 2007 16 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:20:16     9.19 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
006 Khitab e Juma [09 Feb 2007] (20 Muharam 1427 h) خطاب جمعہ 2007 9 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:18:17     8.96 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
005 Khitab e Juma [02 Feb 2007] (13 Muharam 1427 h) خطاب جمعہ 2007 2 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:24:58     9.72 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
004 Khitab e Juma [26 Jan 2007] (06 Muharam 1427 h) خطاب جمعہ 2007 26 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:18:53     9.03 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
003 Khitab e Juma [19 Jan 2007] (28 Zil haj 1426 h) خطاب جمعہ 2007 19 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:13:09     8.37 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
002 Khitab e Juma [12 Jan 2007] (21 Zil haj 1426 h) خطاب جمعہ 2007 12 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:20:58     9.27 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
001 Khitab e Juma [05 Jan 2007] (14 Zil haj 1426 h) خطاب جمعہ 2007 5 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:22:24     9.43 MB      Khitab -e- Jummah 2007     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)