Menu

AUDIOS

052 Shab e Juma Bayan [31 Dec 2009] شب جمعہ 2009 31 دسمبر
  Jan 01, 2010     MP3     0:55     50.66 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
052 Shab e Juma Bayan [24 Dec 2009] شب جمعہ 2009 24 دسمبر
  Dec 25, 2009     MP3     0:52     6.02 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
051 Shab e Juma Bayan [17 Dec 2009] شب جمعہ 2009 17 دسمبر
  Dec 18, 2009     MP3     0:49     5.44 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
050 Shab e Juma Bayan [10 Dec 2009] شب جمعہ 2009 10 دسمبر
  Dec 11, 2009     MP3     0:40     4.62 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
049 Shab e Juma Bayan [03 Dec 2009] شب جمعہ 2009 3 دسمبر
  Dec 06, 2009     MP3     0:34     3.99 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
048 Shab e Juma Bayan [26 Nov 2009] شب جمعہ 2009 26 نومبر
  Nov 27, 2009     MP3     0:18     2.10 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
047 Shab e Juma Bayan [19 Nov 2009] شب جمعہ 2009 19 نومبر
  Nov 20, 2009     MP3     0:25     2.98 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
046 Shab e Juma Bayan [12 Nov 2009] شب جمعہ 2009 12 نومبر
  Nov 15, 2009     MP3     0:41     4.71 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
045 Shab e Juma Bayan [05 Nov 2009] شب جمعہ 2009 5 نومبر
  Nov 05, 2009     MP3     0:47     5.44 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
044 Shab e Juma Bayan [29 Oct 2009] شب جمعہ 2009 29 اکتوبر
  Oct 30, 2009     MP3     0:43     4.94 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
043 Shab e Juma Bayan [22 Oct 2009] شب جمعہ 2009 22 اکتوبر
  Oct 22, 2009     MP3     0:39     4.54 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
042 Shab e Juma Bayan [15 Oct 2009] شب جمعہ 2009 15 اکتوبر
  Oct 15, 2009     MP3     0:36     33.49 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
041 Shab e Juma Bayan [08 Oct 2009] شب جمعہ 2009 8 اکتوبر
  Oct 08, 2009     MP3     0:46     5.31 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
040 Shab e Juma Bayan [01 oct 2009] شب جمعہ 2009 1 اکتوبر
  Sep 29, 2009     MP3     0:43     5.00 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
039 Shab e Juma Bayan [24 sep 2009] شب جمعہ 2009 24 ستمبر
  Sep 29, 2009     MP3     0:41     4.74 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
038 Shab e Juma Bayan [17 sep 2009] شب جمعہ 2009 17 ستمبر
  Sep 29, 2009     MP3     0:54     6.24 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
037 Shab e Juma Bayan [10 sep 2009] شب جمعہ 2009 10 ستمبر
  Sep 29, 2009     MP3     0:23     2.68 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
036 Shab e Juma Bayan [03 sep 2009] شب جمعہ 2009 3 ستمبر
  Sep 04, 2009     MP3     0:19     2.27 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
035 Shab e Juma Bayan [27 Aug 2009] شب جمعہ 2009 27 اگست
  Aug 27, 2009     MP3     0:16     1.85 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
033 Shab e Juma Bayan [13 Aug 2009] شب جمعہ 2009 13 اگست
  Aug 14, 2009     MP3     0:49     5.71 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
032 Shab e Juma Bayan [06 Aug 2009] شب جمعہ 2009 6 اگست
  Aug 06, 2009     MP3     00:40     6.90 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
030 Shab e Juma Bayan [23 Jul 2009] شب جمعہ 2009 23 جولائی
  Jul 26, 2009     MP3     0:52     5.99 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
029 Shab e Juma Bayan [16 Jul 2009] شب جمعہ 2009 16 جولائی
  Jul 21, 2009     MP3     0:47     5.48 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
027 Shab e Juma Bayan [02 Jul 2009] شب جمعہ 2009 2 جولائی
  Jul 02, 2009     MP3     0:38     4.46 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
026 Shab e Juma Bayan [25 Jun 2009] شب جمعہ 2009 25 جون
  Jun 26, 2009     MP3     0:38     4.43 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
025 Shab e Juma Bayan [18 Jun 2009] شب جمعہ 2009 18 جون
  Jun 19, 2009     MP3     0:35     4.05 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
024 Shab e Juma Bayan [11 Jun 2009] شب جمعہ 2009 11 جون
  Jun 14, 2009     MP3     0:41     4.74 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
023 Shab e Juma Bayan [04 Jun 2009] شب جمعہ 2009 4 جون
  Jun 06, 2009     MP3     0:47     5.45 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
022 Shab e Juma Bayan [28 May 2009] شب جمعہ 2009 28 مئی
  May 29, 2009     MP3     0:50     0.57 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
021 Shab e Juma Bayan [21 May 2009] شب جمعہ 2009 21 مئی
  May 22, 2009     MP3     0:50     5.78 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
020 Shab e Juma Bayan [14 May 2009] شب جمعہ 2009 14 مئی
  May 15, 2009     MP3     0:42     4.86 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
019 Shab e Juma Bayan [07 May 2009] شب جمعہ 2009 7 مئی
  May 07, 2009     MP3     0:48     5.50 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
015 Shab e Juma Bayan [09 Apr 2009] شب جمعہ 2009 9 اپریل
  Apr 09, 2009     MP3     0:43     4.95 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
014 Shab e Juma Bayan [02 Apr 2009] شب جمعہ 2009 2 اپریل
  Apr 03, 2009     MP3     0:52     5.97 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
013 Shab e Juma Bayan [26 Mar 2009] شب جمعہ 2009 26 مارچ
  Apr 03, 2009     MP3     0:43     4.95 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
012 Shab e Juma Bayan [19 Mar 2009] شب جمعہ 2009 19 مارچ
  Mar 19, 2009     MP3     0:49     5.64 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
011 Shab e Juma Bayan [12 Mar 2009] شب جمعہ 2009 12 مارچ
  Mar 12, 2009     MP3     0:51     5.87 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
010 Shab e Juma Bayan [05 Mar2009] شب جمعہ 2009 5 مارچ
  Mar 06, 2009     MP3     0:56     6.42 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
009 Shab e Juma Bayan [26 Feb 2009] شب جمعہ 2009 26 فروری
  Mar 06, 2009     MP3     0:48     5.55 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
008 Shab e Juma Bayan [19 Feb2009] شب جمعہ 2009 19 فروری
  Mar 06, 2009     MP3     0:49     5.52 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
034 Shab e Juma Bayan [20 Aug 2009] شب جمعہ 2009 20 اگست
  Aug 22, 2009     MP3     0:51     5.87 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
031 Shab e Juma Bayan [30 Jul 2009] شب جمعہ 2009 30 جولائی
  Jul 30, 2009     MP3     0:57     6.56 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
007 Shab e Juma Bayan [12 Feb 2009] شب جمعہ 2009 12 فروری
  Feb 17, 2009     MP3     00:51     5.90 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
006 Shab e Juma Bayan [05 Feb 2009] شب جمعہ 2009 5 فروری
  Feb 11, 2009     MP3     00:56     6.51 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
005 Shab e Juma Bayan [29 Jan 2009] شب جمعہ 2009 29 جنوری
  Jan 29, 2009     MP3     00:47     5.45 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
004 Shab e Juma Bayan [27 Jan 2009] شب جمعہ 2009 27 جنوری
  Jan 27, 2009     MP3     00:40     4.63 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
003 Shab e Juma Bayan [15 Jan 2009] شب جمعہ 2009 15 جنوری
  Jan 15, 2009     MP3     00:48     5.52 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
002 Shab e Juma Bayan [08 Jan 2009] شب جمعہ 2009 8 جنوری
  Jan 08, 2009     MP3     00:12     1.40 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
001 Shab e Juma Bayan [01 Jan 2009] شب جمعہ 2009 1 جنوری
  Jan 02, 2009     MP3     00:39     4.50 MB      Shab -e- Jummah 2009     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)