Menu

AUDIOS

051 Shab e Juma Bayan [21 Dec 2006] شب جمعہ 2006 21 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:33:13     3.80 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
050 Shab e Juma Bayan [14 Dec 2006] شب جمعہ 2006 14 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:31:40     3.63 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
049 Shab e Juma Bayan [07 Dec 2006] شب جمعہ 2006 7 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:48:12     5.52 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
048 Shab e Juma Bayan [30 Nov 2006] شب جمعہ 2006 30 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:36:38     4.19 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
047 Shab e Juma Bayan [23 Nov 2006] شب جمعہ 2006 23 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:35:32     4.07 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
046 Shab e Juma Bayan [16 Nov 2006] شب جمعہ 2006 16 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:31:35     3.62 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
045 Shab e Juma Bayan [09 Nov 2006] شب جمعہ 2006 9 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:35:58     4.12 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
044 Shab e Juma Bayan [02 Nov 2006] شب جمعہ 2006 2 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:29:51     3.42 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
043 Shab e Juma Bayan [26 Oct 2006] شب جمعہ 2006 26 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:34:46     3.98 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
042 Shab e Juma Bayan [19 Oct 2006] شب جمعہ 2006 19 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:28:35     3.27 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
040 Shab e Juma Bayan [05 Oct 2006] شب جمعہ 2006 5 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:16:21     1.87 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
039 Shab e Juma Bayan [28 Sep 2006] شب جمعہ 2006 28 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:27:33     3.15 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
038 Shab e Juma Bayan [21 Sep 2006] شب جمعہ 2006 21 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:36:42     4.20 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
037 Shab e Juma Bayan [14 Sep 2006] شب جمعہ 2006 14 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:30:53     3.54 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
036 Shab e Juma Bayan [07 Sep 2006] شب جمعہ 2006 7 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:37:00     4.24 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
035 Shab e Juma Bayan [31 Aug 2006] شب جمعہ 2006 31 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     00:26:17     3.01 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
034 Shab e Juma Bayan [24 Aug 2006] شب جمعہ 2006 24 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     00:42:43     4.89 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
033 Shab e Juma Bayan [17 Aug 2006] شب جمعہ 2006 17 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     00:35:35     4.07 MB      Shab -e- Jummah 2006     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)