Menu

AUDIOS

52 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (28 December 2018) (20 Rabi us Sani 1440H) بیان جمعۃ المبارک۲۰ربیع الثانی ١٤٤٠ھ بمطابق ٢۸دسمبر ۲۰۱۸ء
  Dec 28, 2018     MP3     00:55     12.71 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
51 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (21 December 2018) (13 Rabi us Sani 1440H) بیان جمعۃ المبارک١٣ربیع الثانی ١٤٤٠ھ بمطابق ٢١دسمبر ۲۰۱۸ء
  Dec 21, 2018     MP3     00:59     7.56 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
50 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (14 December 2018) (06 Rabi us Sani 1440H) بیان جمعۃ المبارک ۰۶ ربیع الثانی ١٤٤۰ھ بمطابق ۱۴ دسمبر ۲۰۱۸ء
  Dec 14, 2018     MP3     00:58     13.26 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
49 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (07 December 2018) (28 Rabi ul Awwal 1440H) بیان جمعۃ المبارک ۲۸ ربیع الاول ١٤٤۰ھ بمطابق ۷ دسمبر ۲۰۱۸ء
  Dec 07, 2018     MP3     01:03     15.62 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
48 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (30 November 2018) (21 Rabi ul Awwal 1440H) بیان جمعۃ المبارک ۲۱ ربیع الاول ١٤٤۰ھ بمطابق ۳۰نومبر ۲۰۱۸ء
  Nov 30, 2018     MP3     00:59     11.80 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
47 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (23 November 2018) (14 Rabi ul Awwal 1440H) بیان جمعۃ المبارک ١٤ربِیع الاول١٤٤٠ھ بمطابق ٢٣نومبر ۲۰۱۸ء
  Nov 23, 2018     MP3     01:14     17.13 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
47 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (23 November 2018) (14 Rabi ul Awwal 1440H) بیان جمعۃ المبارک ٠٥ ذی الحج ١٤٣٩ھ بمطابق ١٧ اگست ۲۰۱۸ء
  Nov 23, 2018     MP3     00:59     5.05 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
46 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (16 November 2018) (07 Rabi ul Awwal 1440H) بیان جمعۃ المبارک ٠٧ربِیع الاول١٤٤٠ھ بمطابق ١٦نومبر ۲۰۱۸ء
  Nov 16, 2018     MP3     01:08     15.48 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
45 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (09 November 2018) (30 Safar 1440H) بیان جمعۃ المبارک ٣۰ صفر ١٤٤۰ھ بمطابق ۰۹نومبر ۲۰۱۸ء
  Nov 09, 2018     MP3     01:08     15.66 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
44 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (02 November 2018) (23 Safar 1440H) بیان جمعۃ المبارک ٢٣صفر المظفر ١٤٤٠ھ بمطابق ٠٢نومبر ۲۰۱۸ء
  Nov 02, 2018     MP3     00:59     9.69 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
43 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (26 October 2018) (16 Safar 1440H) بیان جمعۃ المبارک ١٦صفر المظفر ١٤٤٠ھ بمطابق ٢٦اکتوبر ۲۰۱۸ء
  Oct 26, 2018     MP3     00:59     3.78 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Miscellaneous  
42 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (19 October 2018) (09 Safar 1440H) بیان جمعۃ المبارک ۰٩صفر المظفر ١٤٤٠ھ بمطابق ١٩اکتوبر ۲۰۱۸ء
  Oct 19, 2018     MP3     01:02     14.20 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
41 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (12 October 2018) (02 Safar 1440HJ) بیان جمعۃ المبارک ۰۲صفر المظفر ١٤٤٠ھ بمطابق ۱٢ اکتوبر ۲۰۱۸ء
  Oct 12, 2018     MP3     00:59     9.69 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
40 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (05 October 2018) (24 Muharram 1440H) بیان جمعۃ المبارک ۲۵ محرم ١٤٤۰ھ بمطابق ۰۵اکتوبر ۲۰۱۸ء
  Oct 05, 2018     MP3     00:58     13.57 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
39 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (28 September 2018) (17 Muharram 1440H) بیان جمعۃ المبارک ۱۷ محرم ١٤٤۰ھ بمطابق ۲۸ستمبر ۲۰۱۸ء
  Sep 28, 2018     MP3     00:52     14.89 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
38 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (21 September 2018) (10 Muharram 1440H) بیان جمعۃ المبارک ١٠ محرم الحرام ١٤٤٠ھ بمطابق ٢١ ستمبر ۲۰۱۸ء
  Sep 21, 2018     MP3     00:59     5.05 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
37 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (14 September 2018) (03 Moharram 1440H) بیان جمعۃ المبارک ٣ محرم ١٤٤۰ھ بمطابق ١٤ستمبر ۲۰۱۸ء
  Sep 14, 2018     MP3     00:55     15.62 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
36 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (07 September 2018) (26 Zil Hajj 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٢٦ ذی الحج ١٤٣٩ھ بمطابق ٠٧ ستمبر ۲۰۱۸ء
  Sep 07, 2018     MP3     00:59     5.05 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
35 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (31 August 2018) (19 Zil Hajj 1439H) بیان جمعۃ المبارک ١٩ ذی الحج ١٤٣٩ھ بمطابق ٣١ اگست ۲۰۱۸ء
  Aug 31, 2018     MP3     00:58     7.56 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
34 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (24 August 2018) (12 Zil Hajj 1439H) بیان جمعۃ المبارک ١٢ ذی الحج ١٤٣٩ھ بمطابق ٢٤ اگست ۲۰۱۸ء
  Aug 24, 2018     MP3     00:48     10.88 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
33 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (17 August 2018) (05 Zil Hajj 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٠٥ ذی الحج ١٤٣٩ھ بمطابق ١٧ اگست ۲۰۱۸ء
  Aug 17, 2018     MP3     00:59     5.05 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
32 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (10 August 2018) (28 Zil Qaad 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٢٧ ذی قعدہ ١٤٣٩ھ بمطابق ١٠ اگست ۲۰۱۸ء
  Aug 10, 2018     MP3     00:59     9.69 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
31 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (03 August 2018) (21 Zil Qaad 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٢١ ذی قعدہ ١٤٣٩ھ بمطابق ۰٣ اگست ۲۰۱۸ء
  Aug 03, 2018     MP3     00:59     10.47 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
30 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (27 July 2018) (13 Zil Qaad 1439H) بیان جمعۃ المبارک ١٣ ذی قعدہ ١٤٣٩ھ بمطابق ٢٧ جولائی ۲۰۱۸ء
  Jul 27, 2018     MP3     00:54     12.49 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
29 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (20 July 2018) (06 Zil Qaad 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٠٦ ذی قعدہ ١٤٣٩ھ بمطابق ٢٠ جولائی ۲۰۱۸ء
  Jul 20, 2018     MP3     01:03     14.55 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
28 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (13 July 2018) (28 Shawwal 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٢٨ شوال المکرم ١٤٣٩ھ بمطابق ١٣ جولائی ۲۰۱۸ء
  Jul 13, 2018     MP3     00:57     12.70 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
27 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (06 July 2018) (21 Shawwal 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٢١ شوال المکرم ١٤٣٩ھ بمطابق ٠٦ جولائی ۲۰۱۸ء
  Jul 06, 2018     MP3     01:08     1.46 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
26 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (29 June 2018) (15 Shawwal 1439H) بیان جمعۃ المبارک ١٥ شوال المکرم ١٤٣٩ھ بمطابق ٢٩ جون ۲۰۱۸ء
  Jun 29, 2018     MP3     00:45     10.46 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
25 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (22 June 2018) (07 Shawwal 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٠٧ شوال المکرم ١٤٣٩ھ بمطابق ٢٢ جون ۲۰۱۸ء
  Jun 22, 2018     MP3     00:37     10.47 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (15 June 2018) (30 Ramadan 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٣٠ رمضان ١٤٣٩ھ بمطابق١٥ جون ۲۰۱۸ء
  Jun 15, 2018     MP3     01:08     8.83 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (08 June 2018) (23 Ramadan 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٢٣ رمضان ١٤٣٩ھ بمطابق٠٨ جون ۲۰۱۸ء
  Jun 08, 2018     MP3     01:05     7.67 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
22 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (01 June 2018) (16 Ramadan 1439H) بیان جمعۃ المبارک ١٦ رمضان ١٤٣٩ھ بمطابق یکم جون ۲۰۱۸ء
  Jun 01, 2018     MP3     01:17     17.63 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (25 May 2018) (09 Ramadan 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٠۹ رمضان المبارک ١٤٣٩ھ بمطابق ۲٥ مئی ۲۰۱۸ء
  May 25, 2018     MP3     01:05     18.54 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (18 May 2018) (02 Ramadan 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٠٢ رمضان المبارک ١٤٣٩ھ بمطابق ١٨ مئی ۲۰۱۸ء
  May 18, 2018     MP3     01:06     15.22 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
19 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (11 May 2018) (24 Shaban 1439H) بیان جمعۃ المبارک ۲۴ شعبان ١٤٣٩ ھ بمطابق ۱۱ مئی ٢٠١٨ء
  May 11, 2018     MP3     00:54     12.31 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
18 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (4 May 2018) (17 Shaban 1439H) بیان جمعۃ المبارک ۱۷ شعبان ١٤٣٩ ھ بمطابق ۰٤ مئی ٢٠١٨ء
  May 04, 2018     MP3     00:55     12.16 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (27 April 2018) (10 Shaban 1439H) بیان جمعۃ المبارک ١۰ شعبان ١٤٣٩ ھ بمطابق ۲۷ اپریل ٢٠١٨ء
  Apr 27, 2018     MP3     00:56     12.81 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Miscellaneous  
16 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (20 April 2018) (03 Shaban 1439H) بیان جمعۃ المبارک ۰۳ شعبان ١٤٣٩ ھ بمطابق ۲۰ اپریل ٢٠١٨ء
  Apr 20, 2018     MP3     00:40     9.01 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Miscellaneous  
15 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (13 April 2018) (26 Rajab 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٢٦ رجب المرجب١٤٣٩ھ بمطابق ١٣ اپریل ٢٠١٨ء
  Apr 13, 2018     MP3     00:05     2.98 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
14 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (06 April 2018) (19 Rajab 1439H) بیان جمعۃ المبارک ١۹ رجب المرجب١٤٣٩ھ بمطابق ٠٦ اپریل ٢٠١٨ء
  Apr 06, 2018     MP3     00:05     2.98 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
13 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (30 MARCH 2018) (12 Rajab 1439H) بیان جمعۃ المبارک ۳۰ رجب ١٤٣٩ ھ بمطابق ۳۰ مارچ ٢٠١٨ء
  Mar 30, 2018     MP3     00:53     12.16 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
12 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (23 MARCH 2018) (05 Rajab 1439H) بیان جمعۃ المبارک ۰۵ رجب المرجب١٤٣٩ھ بمطابق ۲٣ مارچ ٢٠١٨ء
  Mar 23, 2018     MP3     01:03     14.41 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
11 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (16 MARCH 2018) (27 Jamadi us Sani 1439H) بیان جمعۃ المبارک ۲۷ جمادی الثانی ١٤٣٩ ھ بمطابق ۱٦مارچ ٢٠١٨ء
  Mar 16, 2018     MP3     00:03     2.98 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (09 MARCH 2018) (20 Jamadi us Sani 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٢٠ جمادی الثانی١٤٣٩ ھ بمطابق ٠٩مارچ ٢٠١٨ء
  Mar 09, 2018     MP3     00:55     2.98 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (02 MARCH 2018) (13 Jamadi us Sani 1439H) بیان جمعۃ المبارک ١٣ جمادی الثانی١٤٣٩ ھ بمطابق ٠٢مارچ ٢٠١٨ء
  Mar 02, 2018     MP3     00:40     9.01 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (23 FEBRUARY 2018) (06 Jamadi us Sani 1439H) بیان جمعۃ المبارک ٠٦ جمادی الثانی ١٤٣٩ ھ بمطابق ٢٣فروری ٢٠١٨ء
  Feb 23, 2018     MP3     00:55     2.98 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (16 FEBRUARY 2018) (29 Jamadi ul Awwal 1439H) بیان جمعۃ المبارک ۲٩ جمادی الاولیٰ ١٤٣٩ ھ بمطابق ١٦فروری ٢٠١٨ء
  Feb 16, 2018     MP3     00:40     9.01 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (09 FEBRUARY 2018) (22 Jamadi ul Awwal 1439H) بیان جمعۃ المبارک ۲۲ جمادی الاولیٰ ١٤٣٩ ھ بمطابق ٠۹ فروری ٢٠١٨ء
  Feb 09, 2018     MP3     00:55     2.98 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
05 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (02 FEBRUARY 2018) (15 Jamadi ul Awwal 1439H) بیان جمعۃ المبارک ١۵ جمادی الاولیٰ ١٤٣٩ ھ بمطابق ٠٢ فروری ٢٠١٨ء
  Feb 02, 2018     MP3     00:55     2.98 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (26 JANUARY 2018) (08 Jamadi ul Awwal 1439H) بیان جمعۃ المبارک٠٨ جمادی الاولیٰ ١٤٣٩ ھ بمطابق ٢٦ جنوری ٢٠١٨ء
  Jan 26, 2018     MP3     00:55     2.98 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
03 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (19 JANUARY 2018) (01 Jamadi ul Awwal 1439H) بیان جمعۃ المبارک۱٩ جنوری ۲۰۱۸ بمطابق یکم جمادی الاولیٰ ١٤٣٩
  Jan 19, 2018     MP3     00:52     2.98 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Miscellaneous  
02 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (12 JANUARY 2018) (25 Rabi us Sani 1439H) بیان جمعۃ المبارک۱۲ جنوری ۲۰۱۸ بمطابق ۲٤ ربیع الثانی ١٤٣٩
  Jan 12, 2018     MP3     00:51     11.84 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Miscellaneous  
01 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (05 JANUARY 2018) (17 Rabi us Sani 1439H) بیان جمعہ المبارک ۵ جنوری ۲۰۱۸ بمطابق ١٧ ربیع الثانی ١٤٣٩ھ
  Jan 05, 2018     MP3     01:03     14.64 MB      Khitab -e- Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)