Menu

AUDIOS

41 SHAB E JUMA 27 December 2018 (20 Rabi us Sani 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک ۲۰ ربیع الثانی ١٤٤۰ھ بمطابق ۲۷ دسمبر ۲۰۱۸ء
  Dec 27, 2018     MP3     00:45     10.30 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
40 SHAB E JUMA 20 December 2018 (13 Rabi us Sani 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک١٣ربیع الثانی ١٤٤٠ھ بمطابق ٢١دسمبر ۲۰۱۸ء
  Dec 20, 2018     MP3     00:24     5.05 MB      Shab-e-Jummah 2018     Miscellaneous  
39 SHAB E JUMA 13 December 2018 (06 Rabi us Sani 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک ٠٦ربِیع الثانی١٤٤٠ھ بمطابق ١٣دسمبر ۲۰۱۸ء
  Dec 13, 2018     MP3     00:47     10.62 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
38 SHAB E JUMA 06 December 2018 (28 Rabi ul Awwal 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک ٢٨ربِیع الاول١٤٤٠ھ بمطابق ٠٦دسمبر ۲۰۱۸ء
  Dec 06, 2018     MP3     00:39     8.90 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
37 SHAB E JUMA 29 November 2018 (21 Rabi ul Awwal 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک ٢١ربِیع الاول١٤٤٠ھ بمطابق ٢٩نومبر ۲۰۱۸ء
  Nov 29, 2018     MP3     00:28     5.05 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
36 SHAB E JUMA 22 November 2018 (14 Rabi ul Awwal 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک ١٤ربِیع الاول١٤٤٠ھ بمطابق ٢٢نومبر ۲۰۱۸ء
  Nov 22, 2018     MP3     00:49     11.31 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
35 SHAB E JUMA 15 November 2018 (07 Rabi ul Awwal 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک ٠٧ربِیع الاول١٤٤٠ھ بمطابق ١٥نومبر ۲۰۱۸ء
  Nov 15, 2018     MP3     00:24     9.69 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
34 SHAB E JUMA 08 November 2018 (30 Safar 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک ٣٠صفر المظفر ١٤٤٠ھ بمطابق ٨نومبر ۲۰۱۸ء
  Nov 08, 2018     MP3     00:28     8.32 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
33 SHAB E JUMA 18 Octoober 2018 (09 Safar 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک ۰٩صفر المظفر ١٤٤٠ھ بمطابق ١٨اکتوبر ۲۰۱۸ء
  Oct 18, 2018     MP3     00:28     9.69 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
32 SHAB E JUMA 11 Octoober 2018 (02 Safar 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک ۰۲صفر المظفر ١٤٤٠ھ بمطابق ۱۱ اکتوبر ۲۰۱۸ء
  Oct 11, 2018     MP3     00:35     8.02 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
31 SHAB E JUMA 04 Octoober 2018 (24_ Muharram ul haraam 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک ٢٤ محرم الحرام ١٤٣٩ھ بمطابق ٠٤ اكتوبر ٢٠١٨ء
  Oct 04, 2018     MP3     00:36     3.78 MB      Shab-e-Jummah 2018     Miscellaneous  
30 SHAB E JUMA 27 September 2018 (17_ Muharram ul haraam 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک ١٧ محرم الحرام ١٤٣٩ھ بمطابق ٢٧ ستمبر ٢٠١٨ء
  Sep 27, 2018     MP3     00:33     7.46 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
29 SHAB E JUMA 20 September 2018 (10_ Muharram ul haraam 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک ١٠ محرم الحرام ١٤٣٩ھ بمطابق ٢٠ ستمبر ٢٠١٨ء
  Sep 20, 2018     MP3     00:28     5.05 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
28 SHAB E JUMA 13 September 2018 (03 Muharram ul haraam 1440HJ) بیان شب جمعۃ المبارک٠٣ محرم الحرام ١٤٤٠ھ بمطابق ١٣ ستمبر ٢٠١٨ء
  Sep 13, 2018     MP3     00:36     10.42 MB      Shab-e-Jummah 2018     Miscellaneous  
27 SHAB E JUMA 06 September 2018 (26 Zil Hajj 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ٢٦ ذی الحج ١٤٣٩ھ بمطابق ٠٦ ستمبر ۲۰۱۸ء
  Sep 06, 2018     MP3     00:37     8.32 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
26 SHAB E JUMA 30 August 2018 (19 Zil Hajj 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ١٩ ذی الحج ١٤٣٩ھ بمطابق ٣٠ اگست ۲۰۱۸ء
  Aug 30, 2018     MP3     00:28     3.78 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
25 SHAB E JUMA 23 August 2018 (12 Zil Hajj 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ١٢ ذی الحج ١٤٣٩ھ بمطابق ٢٣ اگست ۲۰۱۸ء
  Aug 23, 2018     MP3     00:23     5.49 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
24 SHAB E JUMA 16 August 2018 (05 Zil Hajj 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ٠٥ ذی الحج ١٤٣٩ھ بمطابق ١٦ اگست ۲۰۱۸ء
  Aug 16, 2018     MP3     00:38     10.90 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 SHAB E JUMA 09 August 2018 (27 Zil Qaad 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ٢٧ ذی قعدہ ١٤٣٩ھ بمطابق ۰٩ اگست ۲۰۱۸ء
  Aug 09, 2018     MP3     00:28     5.05 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
22 SHAB E JUMA 02 August 2018 (20 Zil Qaad 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ٢۰ ذی قعدہ ١٤٣٩ھ بمطابق ۰٢ اگست ۲۰۱۸ء
  Aug 02, 2018     MP3     00:36     8.43 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
21 SHAB E JUMA 26 July 2018 (13 Zil Qaad 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ١٣ ذی قعدہ ١٤٣٩ھ بمطابق ٢٦ جولائی ۲۰۱۸ء
  Jul 26, 2018     MP3     00:48     11.07 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
20 SHAB E JUMA 19 July 2018 (06 Zil Qaadl 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ٠٦ ذیقعدہ ۱٤٣٩ھ بمطابق ١٩ جولائی ۲۰۱٨ء
  Jul 19, 2018     MP3     00:40     9.21 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
19 SHAB E JUMA 12 July 2018 (28 Shawwal 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ٢٨ شوال المکرم ١٤٣٩ھ بمطابق ١٢ جولائی ۲۰۱۸ء
  Jul 12, 2018     MP3     00:30     6.96 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
18 SHAB E JUMA 05 July 2018 (21 Shawwal 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ٢١ شوال المکرم ١٤٣٩ھ بمطابق ٠٥ جولائی ۲۰۱۸ء
  Jul 05, 2018     MP3     00:42     12.29 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
17 SHAB E JUMA 28 June 2018 (14 Shawwal 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ١٤ شوال المکرم ١٤٣٩ھ بمطابق ٢٨ جون ۲۰۱۸ء
  Jun 28, 2018     MP3     00:40     1.46 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
16 SHAB E JUMA 21 June 2018 (07 Shawwal 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ٠٧ شوال المکرم ١٤٣٩ھ بمطابق ٢١ جون ۲۰۱۸ء
  Jun 21, 2018     MP3     00:42     12.02 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
15 SHAB E JUMA 10 May 2018 (24 Shaban 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ۲٤ شعبان ١٤٣٩ ھ بمطابق ۱۰ مئی ٢٠١٨ء
  May 10, 2018     MP3     00:38     8.61 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
14 SHAB E JUMA 03 May 2018 (17 Shaban 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ۱۷ شعبان ١٤٣٩ ھ بمطابق ۰۳ مئی ٢٠١٨ء
  May 03, 2018     MP3     00:48     11.01 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
13 SHAB E JUMA 12 April 2018 (26 Rajab 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ٢٦ رجب ١٤٣٩ ھ بمطابق ١٢ اپریل ٢٠١٨ء
  Apr 12, 2018     MP3     00:05     2.98 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
12 SHAB E JUMA 05 April 2018 (19 Rajab 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ۱۹ رجب ١٤٣٩ ھ بمطابق ۰۵اپریل ٢٠١٨ء
  Apr 05, 2018     MP3     00:50     11.43 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
11 SHAB E JUMA 29 March 2018 (12 Rajab 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ١٢ رجب المرجب١٤٣٩ ھ بمطابق ٢٩ مارچ ٢٠١٨ء
  Mar 29, 2018     MP3     00:05     2.98 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 SHAB E JUMA 22 March 2018 (05 Rajab 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ۰۵ رجب المرجب١٤٣٩ ھ بمطابق ۲۲ مارچ ٢٠١٨ء
  Mar 22, 2018     MP3     00:30     6.99 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 SHAB E JUMA 15 March 2018 (27 Jamadi us Sani 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ۲۷ جمادی الثانی ١٤٣٩ ھ بمطابق ۱۵مارچ ٢٠١٨ء
  Mar 15, 2018     MP3     00:58     13.33 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 SHAB E JUMA 08 March 2018 (20 Jamadi us Sani 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ٢٠ جمادی الثانی١٤٣٩ ھ بمطابق ٠٨ مارچ ٢٠١٨ء
  Mar 08, 2018     MP3     00:22     5.40 MB      Shab-e-Jummah 2018     Miscellaneous  
07 SHAB E JUMA 01 March 2018 (13 Jamadi us Sani 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ١٣ جمادی الثانی١٤٣٩ ھ بمطابق يكم مارچ ٢٠١٨ء
  Mar 01, 2018     MP3     00:05     2.98 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 SHAB E JUMA 22 February 2018 (06 Jamadi us Sani 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ٠٦ جمادی الثانی١٤٣٩ ھ بمطابق ٢٢ فروری ٢٠١٨ء
  Feb 22, 2018     MP3     00:38     8.81 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
05 SHAB E JUMA 15 February 2018 (29 Jamadi ul Awwal 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک۲٩ جمادی الاولیٰ ١٤٣٩ ھ بمطابق ١٥ فروری ٢٠١٨ء
  Feb 15, 2018     MP3     00:41     9.46 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 SHAB E JUMA 08 February 2018 (22 Jamadi ul Awwal 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ۲۲ جمادی الاولیٰ ١٤٣٩ ھ بمطابق ۰۸ فروری ٢٠١٨ء
  Feb 08, 2018     MP3     00:40     2.98 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
03 SHAB E JUMA 01 February 2018 (15 Jamadi ul Awwal 1439H) بیان شب جمعۃ المبارک ١٥ جمادی الاولیٰ ١٤٣٩ ھ بمطابق یکم فروری ٢٠١٨ء
  Feb 01, 2018     MP3     00:35     7.95 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02 SHAB E JUMA 25 Janaury 2018 (08 Jamadi ul Awwal 1439H) بيان شب جمعۃ المبارک ٠٨ جمادی الاوّل ۱٤۳٩ھ بمطابق ٢٥ جنوری ۲۰۱٨ء
  Jan 25, 2018     MP3     00:50     11.48 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
01 SHAB E JUMA 04 Janaury 2018 (17 Rabi us Saani 1439H) شب جمعہ ٤ جنوری ۲۰۱۸ بمطابق ١٧ ربيع الثانی ١٤٣٩ ھ
  Jan 04, 2018     MP3     00:40     9.01 MB      Shab-e-Jummah 2018     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)