Menu

AUDIOS

12 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (22 March 2019) (14 Rajab 1440H) بیان جمعۃ المبارک ١٤رجب المرجب١٤٤٠ھ بمطابق ٢٢مارچ ٢٠١٩ء
  Mar 22, 2019     MP3     00:31     7.26 MB      Khitab -e- Jummah 2019     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)  
11 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (15 March 2019) (07 Rajab 1440H) بیان جمعۃ المبارک ٠٧رجب المرجب١٤٤٠ھ بمطابق ١٥مارچ ٢٠١٩ء
  Mar 15, 2019     MP3     00:59     9.69 MB      Khitab -e- Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
10 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (08 March 2019) (30 Jamadi Us Sani 1440H) بیان جمعۃ المبارک ۳۰جماد ی الثانی١٤٤٠ھ بمطابق ۰٨مارچ ٢٠١٩ء
  Mar 08, 2019     MP3     00:59     13.91 MB      Khitab -e- Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
09 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (01 March 2019) (23 Jamadi Us Sani 1440H) بیان جمعۃ المبارک ٢٣جماد ی الثانی١٤٤٠ھ بمطابق ٠١مارچ ٢٠١٩ء
  Mar 01, 2019     MP3     00:59     7.56 MB      Khitab -e- Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
08 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (22 FEBRUARY 2019) (16 Jamadi Us Sani 1440H) بیان جمعۃ المبارک ١٦جماد ی الثانی١٤٤٠ھ بمطابق ٢٢فروری ٢٠١٩ء
  Feb 22, 2019     MP3     00:48     10.98 MB      Khitab -e- Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (15 FEBRUARY 2019) (09 Jamadi Us Sani 1440H) بیان جمعۃ المبارک٠٩جماد ی الثانی١٤٤٠ھ بمطابق ١٥فروری ۲۰۱٩ء
  Feb 15, 2019     MP3     00:58     13.24 MB      Khitab -e- Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
06 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (08 FEBRUARY 2019) (02 Jamadi Us Sani 1440H) بیان جمعۃ المبارک ٠٢جماد ی الثانی١٤٤٠ھ بمطابق ٠٩فروری ۲۰۱٩ء
  Feb 08, 2019     MP3     01:00     15.62 MB      Khitab -e- Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
05 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (01 FEBRUARY 2019) (25 Jamadal Oula 1440H) بیان جمعۃ المبارک ٢٥جماد ی الاولیٰ١٤٤٠ھ بمطابق ٠١فروری ۲۰۱٩ء
  Feb 01, 2019     MP3     00:59     9.69 MB      Khitab -e- Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
04 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (25 JANUARY 2019) (18 Jamadal Oula 1440H) بیان جمعۃ المبارک ١٨جماد ی الاولیٰ١٤٤٠ھ بمطابق ٢٥جنوری ۲۰١٩ء
  Jan 25, 2019     MP3     01:00     13.92 MB      Khitab -e- Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
03 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (18 JANUARY 2019) (11 Jamadal Oula 1440H) بیان جمعۃ المبارک ١١جماد ی الاولیٰ١٤٤٠ھ بمطابق ١٨جنوری ۲۰۱٩ء
  Jan 18, 2019     MP3     00:59     9.69 MB      Khitab -e- Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
02 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (11 JANUARY 2019) (04 Jamadal Oula 1440H) بیان جمعۃ المبارک٠٤جمادی الاولیٰ١٤٤٠ھ بمطابق ١١جنوری ۲۰۱٩ء
  Jan 11, 2019     MP3     01:00     13.80 MB      Khitab -e- Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
01 BAYAN E JUMA TUL MUBARAK (04 JANUARY 2019) (27 Rabi us Sani 1440H) بیان جمعۃ المبارک ٢٧ ربیع الثانی ١٤٤۰ھ بمطابق ٠٤ جنوری ٢٠١٩ء
  Jan 04, 2019     MP3     00:50     11.53 MB      Khitab -e- Jummah 2019     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)