Menu

AUDIOS

13 SHAB E JUMA 26 March 2020 (02 Shaban 1441H) بیان شب جمعۃ المبارک ۰۲ شعبان ۱۴۴۱ھ بمطابق ۲۶ مارچ ۲۰۲۰ء
  Mar 26, 2020     MP3     00:26     5.78 MB      Shab-e-Jummah 2020     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)  
12 SHAB E JUMA 19 March 2020 (24 Rajabi 1441H) بیان شب جمعۃ المبارک ۲۴ رجب المرجب ۱۴۴۱ھ بمطابق ۱۹ مارچ ۲۰۲۰ء
  Mar 19, 2020     MP3     00:28     6.40 MB      Shab-e-Jummah 2020     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)  
11 SHAB E JUMA 12 March 2020 (17 Rajabi 1441H) بیان شب جمعۃ المبارک ۱۷ رجب المرجب ۱۴۴۱ھ بمطابق ۱۲ مارچ ۲۰۲۰ء
  Mar 12, 2020     MP3     00:42     9.68 MB      Shab-e-Jummah 2020     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)  
10 SHAB E JUMA 05 March 2020 (10 Rajabi 1441H) بیان شب جمعۃ المبارک ۱۰ رجب المرجب ۱۴۴۱ھ بمطابق ۰۵ مارچ ۲۰۲۰ء
  Mar 05, 2020     MP3     00:46     10.68 MB      Shab-e-Jummah 2020     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)  
09 SHAB E JUMA 27 February 2020 (02 Rajabi 1441H) بیان شب جمعۃ المبارک۰۲ رجب المرجب ۱۴۴۱ھ بمطابق ۲۷ فروری ۲۰۲۰ء
  Feb 27, 2020     MP3     00:45     10.17 MB      Shab-e-Jummah 2020     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)  
08 SHAB E JUMA 20 February 2020 (26 Jamadi Us Sani 1441H) بیان شب جمعۃ المبارک۲۶ جمادی الثانی ۱۴۴۱ھ بمطابق ۲۰ فروری ۲۰۲۰ء
  Feb 20, 2020     MP3     00:43     9.94 MB      Shab-e-Jummah 2020     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
07 SHAB E JUMA 13 February 2020 (19 Jamadi Us Sani 1441H) بیان شب جمعۃ المبارک۱۹ جمادی الثانی ۱۴۴۱ھ بمطابق ۱۳ فروری ۲۰۲۰ء
  Feb 13, 2020     MP3     00:43     9.75 MB      Shab-e-Jummah 2020     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)  
06 SHAB E JUMA 06 February 2020 (12 Jamadi Us Sani 1441H) بیان شب جمعۃ المبارک۱۲ جمادی الثانی ۱۴۴۱ھ بمطابق ۰۶ فروری ۲۰۲۰ء
  Feb 06, 2020     MP3     00:45     10.49 MB      Shab-e-Jummah 2020     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)  
05 SHAB E JUMA 30 Janaury 2020 (05 Jamadi Us Sani 1441H) بیان شب جمعۃ المبارک۰۵ جمادی الثانی ۱۴۴۱ھ بمطابق ۳۰ جنوری ۲۰۲۰ء
  Jan 30, 2020     MP3     00:45     10.20 MB      Shab-e-Jummah 2020     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)  
04 SHAB E JUMA 23 January 2020 (28 Jamadal Uola 1441H) بیان شب جمعۃ المبارک۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۴۱ھ بمطابق ۲۳ جنوری ۲۰۲۰ء
  Jan 23, 2020     MP3     00:49     11.04 MB      Shab-e-Jummah 2020     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)  
03 SHAB E JUMA 16 January 2020 (21 Jamadal Uola 1441H) بیان شب جمعۃ المبارک۲۱ جمادی الاولیٰ ۱۴۴۱ھ بمطابق۱۶ جنوری ۲۰۲۰ء
  Jan 19, 2020     MP3     00:40     9.06 MB      Shab-e-Jummah 2020     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)  
02 SHAB E JUMA 09 Janaury 2020 (14 Jamadal Uola 1441H) بیان شب جمعۃ المبارک۱۴ جمادی الاولیٰ ۱۴۴۱ھ بمطابق ۰۹ جنوری ۲۰۲۰ء
  Jan 09, 2020     MP3     00:42     9.63 MB      Shab-e-Jummah 2020     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)  
01 SHAB E JUMA 02 Janaury 2020 (07 Jamadal Uola 1441H) بیان شب جمعۃ المبارک۰۷ جمادی الاولیٰ ۱۴۴۱ھ بمطابق ۰۲ جنوری ۲۰۲۰ء
  Jan 02, 2020     MP3     00:45     10.14 MB      Shab-e-Jummah 2020     Hazrat Maulana Anwar Shah Sahab (D.B.A)