Menu

AUDIOS

051 Shab e Juma Bayan [18 Dec 2008] شب جمعہ 2008 18 دسمبر
  Dec 20, 2008     MP3     00:35     3.98 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
050 Shab e Juma Bayan [11 Dec 2008] شب جمعہ 2008 11 دسمبر
  Dec 20, 2008     MP3     00:03     0.31 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
049 Shab e Juma Bayan [04 Dec 2008] شب جمعہ 2008 4 دسمبر
  Dec 20, 2008     MP3     00:35     4.06 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
048 Shab e Juma Bayan [27 Nov 2008] شب جمعہ 2008 27 نومبر
  Dec 20, 2008     MP3     00:40     4.58 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
047 Shab e Juma Bayan [20 Nov 2008] شب جمعہ 2008 20 نومبر
  Dec 20, 2008     MP3     00:34     3.89 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
046 Shab e Juma Bayan [14 Nov 2008] شب جمعہ 2008 14 نومبر
  Dec 20, 2008     MP3     00:41     4.71 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
045 Shab e Juma Bayan [06 Nov 2008] شب جمعہ 2008 6 نومبر
  Dec 20, 2008     MP3     00:39     4.43 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
044 Shab e Juma Bayan [30 Oct 2008] شب جمعہ 2008 30 اکتوبر
  Dec 20, 2008     MP3     00:22     2.52 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
043 Shab e Juma Bayan [23 Oct 2008] شب جمعہ 2008 23 اکتوبر
  Nov 26, 2008     MP3     00:45     5.22 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
037 Shab e Juma Bayan [11 Sep 2008] شب جمعہ 2008 11 ستمبر
  Oct 19, 2008     MP3     0:19     2.28 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
036 Shab e Juma Bayan [04 Sep 2008] شب جمعہ 2008 4 ستمبر
  Oct 19, 2008     MP3     0:07     0.86 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
035 Shab e Juma Bayan [28 Aug 2008] شب جمعہ 2008 28 اگست
  Oct 19, 2008     MP3     0:31     3.57 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
034 Shab e Juma Bayan [21 Aug 2008] شب جمعہ 2008 21 اگست
  Oct 19, 2008     MP3     0:50     5.83 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
033 Shab e Juma Bayan [14 Aug 2008] شب جمعہ 2008 14 اگست
  Oct 19, 2008     MP3     0:41     4.75 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
032 Shab e Juma Bayan [07 Aug 2008] شب جمعہ 2008 7 اگست
  Oct 19, 2008     MP3     0:43     5.03 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
031 Shab e Juma Bayan [31 Jul 2008] شب جمعہ 2008 31 جولائی
  Oct 19, 2008     MP3     0:35     4.01 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
030 Shab e Juma Bayan [24 July 2008] شب جمعہ 2008 24 جولائی
  Oct 19, 2008     MP3     0:47     5.42 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
029 Shab e Juma Bayan [17 July 2008] شب جمعہ 2008 17 جولائی
  Oct 19, 2008     MP3     0:36     4.18 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
028 Shab e Juma Bayan [10 July 2008] شب جمعہ 2008 10 جولائی
  Oct 19, 2008     MP3     0:43     4.99 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
026 Shab e Juma Bayan [26 Jun 2008] شب جمعہ 2008 26 جون
  Oct 19, 2008     MP3     0:50     5.73 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
025 Shab e Juma Bayan [19 June 2008] شب جمعہ 2008 19 جون
  Oct 19, 2008     MP3     0:28     3.26 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
024 Shab e Juma Bayan [12 June 2008] شب جمعہ 2008 12 جون
  Oct 19, 2008     MP3     0:58     6.69 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
023 Shab e Juma Bayan [05 June 2008] شب جمعہ 2008 5 جون
  Oct 19, 2008     MP3     0:29     3.41 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
022 Shab e Juma Bayan [29 May 2008] شب جمعہ 2008 29 مئی
  Oct 19, 2008     MP3     0:44     5.09 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
019 Shab e Juma Bayan [08 May 2008] شب جمعہ 2008 8 مئی
  Oct 19, 2008     MP3     0:45     5.15 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
018 Shab e Juma Bayan [01 May 2008] شب جمعہ 2008 1 مئی
  Oct 19, 2008     MP3     0:43     5.02 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
017 Shab e Juma Bayan [24 Apr 2008] شب جمعہ 2008 24 اپریل
  Oct 19, 2008     MP3     0:55     6.33 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
016 Shab e Juma Bayan [17 Apr 2008] شب جمعہ 2008 17 اپریل
  Oct 19, 2008     MP3     0:38     4.40 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
015 Shab e Juma Bayan [10 Apr 2008] شب جمعہ 2008 10 اپریل
  Oct 19, 2008     MP3     0:42     4.82 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
014 Shab e Juma Bayan [03 Apr 2008] شب جمعہ 2008 3 اپریل
  Oct 19, 2008     MP3     0:42     4.89 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
013 Shab e Juma Bayan [27 Mar 2008] شب جمعہ 2008 27 مارچ
  Oct 19, 2008     MP3     0:48     5.55 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
012 Shab e Juma Bayan [20 Mar 2008] شب جمعہ 2008 20 مارچ
  Oct 19, 2008     MP3     0:41     4.70 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
011 Shab e Juma Bayan [13 Mar 2008] شب جمعہ 2008 13 مارچ
  Oct 19, 2008     MP3     1:01     7.02 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
010 Shab e Juma Bayan [06 Mar 2008] شب جمعہ 2008 6 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     00:51:50     5.93 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
009 Shab e Juma Bayan [28 Feb 2008] شب جمعہ 2008 28 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     00:41:50     4.79 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
008 Shab e Juma Bayan [21 Feb 2008] شب جمعہ 2008 21 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     00:41:27     4.74 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
007 Shab e Juma Bayan [14 Feb 2008] شب جمعہ 2008 14 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     00:57:20     6.56 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
006 Shab e Juma Bayan [07 Feb 2008] شب جمعہ 2008 7 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     00:44:02     5.04 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
005 Shab e Juma Bayan [31 Jan 2008] شب جمعہ 2008 31 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     00:00:00     0.00 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
004 Shab e Juma Bayan [24 Jan 2008] شب جمعہ 2008 24 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     00:00:00     0.00 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
003 Shab e Juma Bayan [17 Jan 2008] شب جمعہ 2008 17 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     00:00:00     0.00 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
002 Shab e Juma Bayan [10 Jan 2008] شب جمعہ 2008 10 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     00:43:00     4.92 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
001 Shab e Juma Bayan [03 Jan 2008] شب جمعہ 2008 3 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     00:33:22     3.82 MB      Shab -e- Jummah 2008     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)