Menu

AUDIOS

6 Khitab e Juma [09 Nov 2001] خطاب جمعہ 2001 9 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:13:57     8.46 MB      Khitab -e- Jummah 2001     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
5 Khitab e Juma [07 Dec 2001] خطاب جمعہ 2001 7 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:07:40     7.74 MB      Khitab -e- Jummah 2001     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
4 Khitab e Juma [30 Nov 2001] خطاب جمعہ 2001 30 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:16:26     8.75 MB      Khitab -e- Jummah 2001     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
3 Khitab e Juma [23 Nov 2001] خطاب جمعہ 2001 23 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:20:36     9.23 MB      Khitab -e- Jummah 2001     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
2 Khitab e Juma [16 Nov 2001] خطاب جمعہ 2001 16 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:12:57     8.35 MB      Khitab -e- Jummah 2001     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
1 Khitab e Juma [14 Dec 2001] خطاب جمعہ 2001 14 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:29:50     10.28 MB      Khitab -e- Jummah 2001     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)