Menu

AUDIOS

Khatam-e-Bukhari Shareef [18 June 2011] ختم بخاری شریف 18 جون 2011
  Jun 18, 2011     MP3     3:27     23.78 MB      Khatm-e-Bukhari Shareef     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
Khatam-e-Bukhari Shareef 2012 ختم بخاری شریف 2012۔
  Jun 04, 2012     MP3     02:57     40.66 MB      Khatm-e-Bukhari Shareef     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
Khatm-e-Bukhari_Shareef_01_July_2010 ختم بخاری شریف 01 جولائی 2010ء
  Jul 02, 2010     MP3     2:21     16.20 MB      Khatm-e-Bukhari Shareef     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
KHATUM-E-BUKHARI SHAREEF DARS & DUA 1430H-2009 ختمِ بخاری شریف درس دعا 1430ھجری2009
  Jul 06, 2009     MP3     1:28     10.16 MB      Khatm-e-Bukhari Shareef     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
Taqreeb e Khatm e Bukhari Sharif 28 March 2018 (10 Rajab 1439HJ) ختم بخاری شریف ٢٨ مارچ ٢٠١٨ء بمطابق ١٠ رجب المرجب ١٤٣٩ھ بروز بدھ
  Mar 28, 2018     MP3     03:31     48.44 MB      Khatm-e-Bukhari Shareef     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
Khatam-e-Bukhari_Shareef_7-May-2015 ختم بخاری شریف (7۔5۔2015)
  May 07, 2015     MP3     03:43     51.13 MB      Khatm-e-Bukhari Shareef     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
Khatm E Bukhari Sharif 03 APRIL 2017( 05 Rajab 1438 HJ) ختم بخاری شریف 3 اپریل 2017
  Apr 06, 2017     MP3     02:54     39.73 MB      Khatm-e-Bukhari Shareef     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
Khatem-e-Bukhari 18-8-2005 ختم بخاری 18-08-2005
  Oct 19, 2008     MP3     2:14     15.39 MB      Khatm-e-Bukhari Shareef     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
Taqreeb e Khatam e Bukhari [10 Aug 2006] تقریب ختم بخاری 10 اگست 2006
  Sep 29, 2008     MP3     01:43:53     11.89 MB      Khatm-e-Bukhari Shareef     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
Taqreeb e Khatam e Bukhari [25 Aug 2004] تقر یب ختم بخاری25 اگست2004
  Sep 29, 2008     MP3     02:58:02     20.38 MB      Khatm-e-Bukhari Shareef     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
Taqreeb e Khatam e Bukhari [28 July 2007] تقریب ختم بخاری28 جولائی2007
  Sep 29, 2008     MP3     00:58:10     6.66 MB      Khatm-e-Bukhari Shareef     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
Khatm-e-Bukhari Shareef Dars 10-Rajab 1429-H 14-July 2008 ختم بخاری شریف درس 10 رجب 1429ھ 14 جولائی 2008
  Oct 19, 2008     MP3     1:42     11.74 MB      Khatm-e-Bukhari Shareef     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)