Menu

AUDIOS

053 Khitab e Juma [31 Dec 2004] (17 Ziqad 1425 h) خطاب جمعہ 2004 31 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:13     9.07 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
052 Khitab e Juma [17 Dec 2004] (04 Ziqad 1425 H1) خطاب جمعہ 2004 17 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:10     9.06 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
051 Khitab e Juma [10 Dec 2004] (27 Shawal 1425 H) خطاب جمعہ 2004 10 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:08:41     7.86 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
049 Khitab e Juma [03 Dec 2004] (21 Shawal 1425h) خطاب جمعہ 2004 3 دسمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:15:33     8.65 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
047 Khitab e Juma [19 Nov 2004] (08 Shawal 1425 H) خطاب جمعہ 2004 19 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:16:08     8.71 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
046 Khitab e Juma [12 Nov 2004] (28 Ramazan ul Muabarak 1425 H) خطاب جمعہ 2004 12 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:26:01     9.85 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
045 Khitab e Juma [05 Nov 2004] (21 Ramazan ul Muabarak 1425 H) خطاب جمعہ 2004 5 نومبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:04:18     7.36 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
044 Khitab e Juma [29 Oct 2004] (14 Ramazan ul Muabarak 1425 H) خطاب جمعہ 2004 29 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:17:06     8.82 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
043 Khitab e Juma [22 Oct 2004] (07 Ramazan ul Muabarak 1425 H) خطاب جمعہ 2004 22 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:31:13     10.44 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
042 Khitab e Juma [15 Oct 2004] (30 Shaban 1425 H) خطاب جمعہ 2004 15 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:23:12     9.52 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
041 Khitab e Juma [08 Oct 2004] (23 Shaban 1425 H) خطاب جمعہ 2004 8 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:04:28     7.38 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
040 Khitab e Juma [01 Oct 2004] (16 Shaban 1425 H) خطاب جمعہ 2004 1 اکتوبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:06     9.05 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
039 Khitab e Juma [24 Sep 2004] (09 Shaban 1425 H) خطاب جمعہ 2004 24 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:26:55     9.95 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
038 Khitab e Juma [17 Sep 2004] (02 Shaban 1425 H) خطاب جمعہ 2004 17 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     00:56:27     6.46 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
037 Khitab e Juma [10 Sep 2004] (24 Rajab ul Murajab 1425 H) خطاب جمعہ 2004 10 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:17:19     8.85 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
036 Khitab e Juma [03 Sep 2004] (17 Rajab ul Murajab 1425 H) خطاب جمعہ 2004 3 ستمبر
  Sep 29, 2008     MP3     01:12:16     8.27 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
035 Khitab e Juma [27 Aug 2004] (10 Rajab 1425 h Mufti Humaid) خطاب جمعہ 2004 27 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     00:59:51     6.85 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Miscellaneous  
034 Khitab e Juma [20 Aug 2004] (03 Rajab 1425 h) خطاب جمعہ 2004 20 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     00:44:33     5.10 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
033 Khitab e Juma [13 Aug 2004] (26 Jamadiu Sani 1425 H) خطاب جمعہ 2004 13 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     01:26:00     9.84 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
032 Khitab e Juma [06 Aug 2004] (19 Jamadiu Sani 1425 h) خطاب جمعہ 2004 6 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     01:20:14     9.18 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
031 Khitab e Juma [30 Jul 2004] (12 Jamadiu Sani 1425 h) خطاب جمعہ 2004 30 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:27:00     9.96 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
030 Khitab e Juma [23 Jul 2004] (05 Jamadi ul Sani 1425 H) خطاب جمعہ 2004 23 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:27:00     9.96 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
028 Khitab e Juma [09 Jul 2004] (21 Jamadi ul Awal 1425 H) خطاب جمعہ 2004 9 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:12:31     8.30 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
027 Khitab e Juma [02 Jul 2004] (14 Jamadi ul Awal 1425 H) خطاب جمعہ 2004 2 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:12     9.06 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
026 Khitab e Juma [25 Jun 2004] (07 Jamadiu Awal 1425 h) خطاب جمعہ 2004 25 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:31:40     10.49 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
025 Khitab e Juma [18 Jun 2004] (29 Rabiu Sani 1425 h) خطاب جمعہ 2004 18 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:11     9.06 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
024 Khitab e Juma [11 Jun 2004] (22 Rabiu Sani 1425 h) خطاب جمعہ 2004 11 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:21:19     9.31 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
023 Khitab e Juma [04 Jun 2004] (15 Rabiu Sani 1425 h) خطاب جمعہ 2004 4 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:16:28     8.75 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
022 Khitab e Juma [28 May 2004] (08 Rabiu Sani 1425 H) خطاب جمعہ 2004 28 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:16:25     8.75 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
021 Khitab e Juma [21 May 2004] (01 Rabiu Sani 1425 h) خطاب جمعہ 2004 21 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:32:53     10.63 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
020 Khitab e Juma [14 May 2004] (23 Rabiul Awal 1425 h) خطاب جمعہ 2004 14 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:24:19     9.65 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
019 Khitab e Juma [07 May 2004] (16 Rabiul Awal 1425 h) خطاب جمعہ 2004 7 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:39:00     11.33 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
018 Khitab e Juma [30 Apr 2004] (09 Rabiul Awal 1425 h) خطاب جمعہ 2004 30 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:37:37     11.17 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
017 Khitab e Juma [23 Apr 2004] (02 Rabiu Awal 1425h) خطاب جمعہ 2004 23 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:32:12     10.55 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
016 Khitab e Juma [16 Apr 2004] (25 Safar 1425 h) خطاب جمعہ 2004 16 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:26:45     9.93 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
015 Khitab e Juma [09 Apr 2004] (18 safar 1425 h) خطاب جمعہ 2004 9 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:29:35     10.25 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
014 Khitab e Juma [02 Apr 2004] (11 Safar 1425 h) خطاب جمعہ 2004 2 اپریل
  Sep 29, 2008     MP3     01:31:10     10.43 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
013 Khitab e Juma [26 Mar 2004] (04 Safar 1425 h) خطاب جمعہ 2004 26 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:22:17     9.42 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
012 Khitab e Juma [19 Mar 2004] (27 Muharam 1425h) خطاب جمعہ 2004 19 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:18:58     9.04 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
011 Khitab e Juma [12 Mar 2004] (20 Muharam 1425 H) خطاب جمعہ 2004 12 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:10:57     8.12 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
010 Khitab e Juma [05 Mar 2004] (13 Muharam 1425 h) خطاب جمعہ 2004 5 مارچ
  Sep 29, 2008     MP3     01:31:22     10.46 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
009 Khitab e Juma [27 Feb 2004] (06 Mohram 1425 H) خطاب جمعہ 2004 27 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:22:10     9.40 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
008 Khitab e Juma [20 Feb 2004] (28 Zil Haj 1424 H) خطاب جمعہ 2004 20 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:22:16     10.52 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
007 Khitab e Juma [13 Feb 2004] (21 Zil Haj 1424 H) خطاب جمعہ 2004 13 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:27:03     9.96 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
006 Khitab e Juma [06 Feb 2004] (14 Zil Haj 1424 H) خطاب جمعہ 2004 6 فروری
  Sep 29, 2008     MP3     01:18:37     9.00 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
005 Khitab e Juma [30 Jan 2004] (07 Zil Haj 1424 H) خطاب جمعہ 2004 30 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:16:01     8.70 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
004 Khitab e Juma [23 Jan 2004] (30 Ziqad 1424 H) خطاب جمعہ 2004 23 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:27:03     9.96 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
003 Khitab e Juma [16 Jan 2004] (23 Ziqad 1424 H) خطاب جمعہ 2004 16 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:23:36     9.57 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
002 Khitab e Juma [09 Jan 2004] (16 Ziqad 1424 H) خطاب جمعہ 2004 9 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:19:53     10.21 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
001 Khitab e Juma [02 Jan 2004] (09 Ziqad 1424 H) خطاب جمعہ 2004 2 جنوری
  Sep 29, 2008     MP3     01:01:12     7.00 MB      Khitab -e- Jummah 2004     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)