Menu

AUDIOS

22 Khitab e Juma [30 May 2003] خطاب جمعہ 2003 30 مئی
  Sep 29, 2008     MP3     01:21:07     18.57 MB      Khitab -e- Jummah 2003     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
32 Khitab e Juma [08 Aug 2003] خطاب جمعہ 2003 8 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     00:45:52     10.50 MB      Khitab -e- Jummah 2003     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
31 Khitab e Juma [01 Aug 2003] خطاب جمعہ 2003 1 اگست
  Sep 29, 2008     MP3     00:48:19     11.06 MB      Khitab -e- Jummah 2003     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
28 Khitab e Juma [11 Jul 2003] خطاب جمعہ 2003 11 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     00:45:03     10.31 MB      Khitab -e- Jummah 2003     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
27 Khitab e Juma [04 Jul 2003] خطاب جمعہ 2003 4 جولائی
  Sep 29, 2008     MP3     01:20:46     18.49 MB      Khitab -e- Jummah 2003     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
26 Khitab e Juma [27 Jun 2003] خطاب جمعہ 2003 27 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:25:27     19.56 MB      Khitab -e- Jummah 2003     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
25 Khitab e Juma [20 Jun 2003] خطاب جمعہ 2003 20 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:07:07     15.36 MB      Khitab -e- Jummah 2003     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)  
23 Khitab e Juma [06 Jun 2003] خطاب جمعہ 2003 6 جون
  Sep 29, 2008     MP3     01:14:31     17.06 MB      Khitab -e- Jummah 2003     Hazrat Maulana Zar Wali Khan Shahab (D.B.A)